Brunswijk belooft Trio granman Alalaparu aanpak grondenrechtenvraagstuk

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in de afgelopen periode, tijdens zijn bezoek aan verschillende dorpen in het binnenland, toegezegd om het grondenrechtenvraagstuk aan te pakken. De daad bij het woord voegend heeft Brunswijk maandag 26 april jongstleden de inheemse Trio granman Asongo Alalaparu en diens delegatie op zijn kabinet uitvoerig ingelicht over de vergevorderde stappen in dit proces.

Er is reeds een conceptwet Collectieve rechten Inheemsen en Tribale volken bij het parlement. Deze wet is door de huidige commissie Grondenrechten weerom op de operatietafel gelegd en wordt herzien. De commissie is thans bezig de laatste adviezen te formuleren voor de regering.

De granman werd vergezeld door vertegenwoordigers van de stammen van de Arowakken, Caraïben en Wayana’s. Ook was de districtscommissaris van Sipaliwini van het ressort Coeroeni, Merilu Sapa, aanwezig. 

De granman heeft gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de problemen die thans heersen in het binnenland te bespreken. Voedselschaarste, elektrificatie en slechte infrastructuur zijn enkele punten die werden aangehaald. De vicepresident verzekerde de verschillende stammen dit verder in regeringsverband te zullen  bespreken. Hij gaf aan dat de regering met financieel economische uitdagingen zit, maar dat zij er alles aan doet om verlichting te brengen voor de gemeenschappen, vooral zij die in een achtergestelde positie verkeren.

Namens de delegatie heeft een vertegenwoordiger een document voorgelezen, waarin onder andere is vervat dat de oorspronkelijke bewoners van dit gebied graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling. Zij willen graag zelfvoorzienend zijn en wensen niet de hand op te houden voor de regering. Daarvoor staan ze altijd open om met de regering van gedachten te wisselen, aldus het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident.

error: Kopiëren mag niet!