Vervuild bestand Bazo-kaarten van 200.000 teruggebracht naar 70.000

Het Basiszorg-kaarten (Bazo) bestand is van 200.000 geregistreerden teruggebracht naar 70.000. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zegt, dat de situatie die bij het aantreden van de huidige regering werd aangetroffen niet gecontinueerd kon worden. 

‘Wij hebben een politiek vervuild systeem overgenomen qua Bazo-pasjes. Het ging om tweehonderdduizend mensen waarvan een deel terecht, maar een nog groter deel onterecht in aanmerking waren gekomen van een Bazo-pas. Dit kostte de Staat natuurlijk miljoenen per maand’, aldus de bewindsman vrijdag na de regeringraadsvergadering, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

De mensen die nu in het bestand zitten hebben er recht op. Minister Somohardjo zegt verder ten aanzien van de Basiszorgwet, dat deze aanpassing behoeft. Het proces hiertoe is reeds ingezet. Het wachten is naar zeggen van de minister nu op adviezen van de verschillende betrokken stakeholders. ‘De huidige wet werkt niet en dat willen we in alle rust verbeteren, zodat het goed zal werken voor land en volk.’

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zegt, dat gebleken is, dat het Bazo-kaarten bestand in 2018 een explosieve groei heeft doorgemaakt. De minister benadrukt, dat zij die daadwerkelijk behoefte hebben aan deze sociale voorziening zeker in aanmerking zullen komen. 

Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De middelen die door het opschonen van het bestand worden bezuinigd, zullen ingezet worden ten behoeve van de bevolking. De SoZaVo-minister zegt, dat dit mogelijk zal gebeuren in de vorm van acute noodhulp en het bekostigen van medische meerkosten voor behoeftige burgers.

De minister roept burgers die behoefte hebben aan premiesubsidie op om zich aan te melden bij een van de Bazo-kantoren. 

Minister Ramsaran pleit verder ook voor ruimere en laagdrempelige manieren om hen die in aanmerking komen voor financiële sociale voorzieningen te bereiken. Dit zal erin resulteren dat de overheid kosten zal besparen op het gebied van de logistieke voorzieningen die nu gepaard gaan met de uitbetaling van de middelen. Burgers zullen dan geen lange afstanden meer hoeven af te leggen om hun uitkeringen te ontvangen op een betaallocatie. De bewindsman zegt dat eerdere ministers dit voornemen ook hadden, maar hij zal er alles aan doen om dit te doen slagen. Het project zal behalve met andere werkarmen ook met actoren uit de bancaire wereld worden uitgevoerd. Er zullen onder andere in het binnenland op diverse locaties ook pinautomaten worden geplaatst, alsook het introduceren mobiele betaalapplicaties.

error: Kopiëren mag niet!