Vaccinatiestagnatie in Suriname

Suriname zit momenteel in een derde golf van de coronabesmettingen. De ervaring in de wereld leert dat de later volgende besmettingsgolven erger zijn dan de eerste. Het aantal besmettingen fluctueert zeggen de gezondheidsautoriteiten, maar de R-factor is nu ver boven het gemiddelde van wat mag zijn. Rondom de vaccinaties is er een stuk stilstand ontstaan, ook de media besteden er weinig aandacht aan. Ongeveer 34.000 mensen hebben hun eerste prikje al gehad. Iets meer dan 40.000 personen hebben zich geregistreerd voor hun vaccinatie. Inmiddels lijkt het alsof de appetijt voor een spuitje flink is afgenomen. Het kan dat iedereen die uit zichzelf een vaccinatie zou accepteren, dat ook heeft aangevraagd en heeft verkregen. In Suriname is nog maar een fractie van de vaccineerbare bevolking gevaccineerd. Zo is er in de media melding gemaakt van een vaccinatiecampagne in een volksbuurt met behulp van de Rotary. Men had verwacht rond de 200 spuitjes te kunnen zetten, maar de opkomst was een povere 40. Men had dagen van tevoren via de buurtvereniging campagne gevoerd voor de vaccinatie. Op de dag van de inenting werden liveflitsen uitgezonden op de radio om de mensen alsnog naar de vaccinatieplek te krijgen, maar het heeft niet mogen baten. De oorzaak van de vaccinatie-onwil kan liggen aan gebrek aan informatie over de vaccinatie zelf, gebrek aan vertrouwen tegenover de regering en de gezondheidsautoriteiten (die zich overigens al lang en breed hebben laten vaccineren met dezelfde vaccins) en wantrouwen tegenover het vaccin zelf. Feit is dat Suriname op dit moment op een zeer laag pitje zit en dat de appetijt gewoon is afgenomen. Er is vooralsnog een opvatting dat burgers niet gedwongen mogen worden om zich te vaccineren, maar daarin kan op den duur een kentering komen. Wat we nu hebben is dat een deel van de bevolking is gevaccineerd en de kansen voor hun heel klein zullen zijn dat ze ziek worden als ze toch worden besmet. Een ander deel kiest ervoor om eerder zijn heil te zoeken in de populaire osodresi. Wat het effect van het gebruik van de osodresi zal zijn op de gezondheid van de burgers is niet onderzocht, maar de burgerij vindt dat niet erg. Wat ook opvallend is, is dat de minister van Volksgezondheid de fever medicine bijvoorbeeld niet als een oplossing ziet voor het covid-probleem in Suriname, maar de vp van Suriname schijnt een andere mening te zijn toegedaan en ook de voorzitter van de DNA. Die hebben de fever medicine ondernemer ontvangen op audiëntie en zijn medicijnen ook geaccepteerd. Ze hebben via hun officiële kanalen daar ook bekendheid aan gegeven. Deze twee laatste functionarissen hebben wel bijgedragen aan de indruk dat de fever medicine wel een oplossing is. Nu weten we niet op welke schaal osodresi’s worden gebruikt, maar de kans is groter dat de bevolking in het binnenland bijvoorbeeld vanwege hun tradities dat eerder en meer doen. Het gevolg is nu in elk geval ook dat binnen de regering van Suriname geen eenduidig beleid bestaat met betrekking tot de aanpak van covid. De minister van Volksgezondheid heeft als arts een goed overzicht over de technische kant van covid, maar we zien dat zijn collega’s niet bereid zijn om achter hem als gezindheidsautoriteit in het gareel te lopen. Zijn autoriteit en gezag wordt door eigen collega’s niet geaccepteerd. Het gevolg zal dus zijn dat de bevolking zich niet bereid zal verklaren voor de vaccinatie. Een deel van de bevolking houdt zich niet aan de corona-maatregelen en zal daardoor zichzelf en anderen de dood injagen. We zien waartoe koppigheid allemaal kan leiden. Kijk maar naar het geval van India, waar duizenden mensen zonder mondkap en social distance gewoon naar bedevaartsoorden gaat en ook in het openbaar weigert om de hygiëneregels in acht te nemen. India staat nu aan top van de besmette landen en het land dat een behoorlijke industrie heeft, is op het punt om door de hospitaalbedden en zuurstof heen te zijn. Patiënten zullen dan op de vloer van het ziekenhuis creperen. Door een Braziliaanse correspondent is lachend in de Nederlandse media ook verklaard hoe de Braziliaanse bevolking weigert om een deel van de corona-maatregelen in acht te nemen. Men gaat tot de mond- en neuskapjes, maar die worden ook niet altijd gedragen. Samenscholingen en feesten gaan door en intussen zien we hoe landbouwgrond omgetoverd wordt tot begraafplaatsen. Door het negatieve nieuws rond het Astra Zeneca vaccin en ook Johnson & Johnson, is de bereidheid waarschijnlijk verder gaan liggen. Het gevolg zal stras zijn dat door het weigeren van het vaccin, deze zelfde mensen in het hospitaal gaan liggen, andere zullen besmetten, ook bedden zullen bezetten en de hele zorg zullen consumeren, en daardoor zal de reguliere zorg (andere ziektes) niet kunnen worden behandeld. Er wordt door het deel dat weigert te worden gevaccineerd, geen rekening gehouden met de last die men veroorzaakt voor het gezondheidszorgsysteem. In sommige gevallen verschijnen burgers niet omdat men gewoon bang is voor de pijn van het spuitje. De overheden in de landen waar de bevolking weigert zullen straks wanneer de ontwikkelde landen zijn gevaccineerd, met een ander probleem zitten. Wanneer de economieën zoals in Engeland straks zoetjes aan open gaan en met elkaar in verbinding komen, zullen de niet gevaccineerde landen in de economisch isolement komen te liggen. De ontwikkelde economieën hebben de mensen uit de ontwikkelingslanden niet nodig, alleen de grondstoffen uit die landen. Omgekeerd hebben de arme landen wel de mensen uit de ontwikkelde landen nodig en wel als toeristen. Wanneer straks duidelijk is dat de bevolking verdeeld is in twee kampen (gevaccineerd en bewust niet gevaccineerd) kunnen er spanningen ontstaan wanneer ze hun aandeel in de gezondheidszorg gaan opeisen. Ook kan het niet gevaccineerde deel als oorzaak worden aangemerkt voor het blijven woeden van het virus in het land, golf na golf. We zien dat het tempo in de regio iets hoger is met het aankopen en het zetten van de vaccins. Als Suriname achter raakt, zal dat ook gevolgen hebben in de regio. Er is nog een moeilijk huiswerk voor de regering en de maatschappelijke organisaties om op dit stuk gezamenlijk op te lossen.      

error: Kopiëren mag niet!