Instanties mogen dit jaar projecten indienen bij de regering van Japan

De Japanse regering biedt in het kader van de bilaterale relatie met Suriname ook voor het jaar 2021 de mogelijkheid aan niet-gouvernementele organisaties, onderwijsinstituten, ziekenhuizen en lokale overheidsinstituten om projecten in te dienen. 

Het betreft volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking projecten met een breed draagvlak op onder andere de volgende gebieden: armoedebestrijding, openbare gezondheidszorg, milieu en natuurrampenbeheersing (inclusief klimaatverandering – mitigatie en adaptatie), landbouw, basisgezondheidszorg en onderwijs. 

Het maximaal bedrag voor ondersteuning aan deze projecten voor het fiscaal jaar 2020, lopend van 1 april 2021 tot 31 maart 2022, is vastgesteld op US$ 92.592 voor één project per fiscaal jaar. 

Projectvoorstellen dienen in de Engelse taal te worden aangeboden in het daarvoor bestemde applicatieformulier en dienen vergezeld te zijn van onder andere het certificaat van registratie; brochures van de organisatie; financiële verslagen; begrotingen en externe audits. 

Het volledig overzicht van de vereisten, de benodigde onderliggende stukken, evenals het applicatieformulier zijn te verkrijgen via de website: 

https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_en/EconomicCooperation.html

Het ingevuld applicatieformulier, de begroting en overige documenten moeten uiterlijk 30 april 2021 elektronisch worden ingediend bij de Japanse ambassade op Trinidad and Tobago via het e-mailadres:

[email protected] 

Ook voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via dat e-mailadres. 

Het ministerie vraagt de aanvraag, in het kader van de coördinatie van de betrekkingen met bilaterale partners, in cc ook te sturen naar [email protected] en [email protected].

error: Kopiëren mag niet!