Para Oorden: ‘Recreatieoorden in lockdown weekend open’

‘Naar aanleiding van een in de media verschenen bericht, waarin de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi zodanig is geciteerd, waardoor wellicht de indruk kan zijn ontstaan, dat recreanten niet zouden worden toegelaten tot de recreatieoorden om het komend lockdown weekend door te brengen, wenst de Stuurgroep van de Para Oorden uitdrukkelijk te verklaren, dat zulks niet het geval is.’ Dat stelt de Stuurgroep in een woensdag 21 april uitgebracht persbericht.

In een nader onderhoud met minister Amoksi is duidelijkheid verkregen, dat zijn uitspraken betrekking hadden op mogelijke feestgangers die zich overgeven aan illegale feesten op de diverse plekken van het land.

De recreatieoorden zijn dus niet gesloten noch ontoegankelijk voor het komend weekend voor groepen van maximaal 5 personen behorende tot dezelfde familie of groep en een veilige bubbel vormen.

Expliciet wordt vermeld, dat de recreatieoorden opereren volgens de uitgestippelde protocollen en er alle baat bij hebben dat zowel hun eigen personeel als overige gasten een veilige en hygiënische omgeving krijgen aangeboden.

Naleving van de Covid-19 protocollen ontworpen voor de recreatiesector zal te allen tijde streng worden gehandhaafd.

Op het bezoekend publiek wordt nadrukkelijk een beroep gedaan zich strikt te houden aan de geldende protocollen, daar er niet geschroomd zal worden door de oorden om gasten die zich niet houden aan de regels en voorschriften te verwijderen van de oorden, desnoods met behulp van de sterke arm van de wet, aldus de Para Oorden. 

De politie zal niet schromen om tegen overtreders van de Covid-maatregelen op te treden, zo schrijft de Stuurgroep Para Oorden.

error: Kopiëren mag niet!