In memoriam ziekenhuispastoor Wim Joosten

“Pater Wim Joosten (88) is heengegaan. Hij werd op 17 april teruggeroepen”, aldus de paters Oblaten van Maria, mede namens het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo. Als priester was hij jarenlang betrokken bij de Fatimakerk in de Calcuttastraat en 42 jaar verbonden aan het ziekenhuis-apostolaat van het bisdom voor de vier ziekenhuizen in Paramaribo. Hij gaf extra aandacht aan de vorming en begeleiding van een speciale ziekengroep ter ondersteuning van dit werk en was cursusleider van de opleiding tot pastorale leiders voor het binnenland.

Uitvaartplechtigheid

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 22 april aanstaande. Er is onder strikte covid-19 protocollen en – voorschriften tussen 11.00-12.00 uur, gelegenheid tot afscheid nemen in de kapel van het Rooms Katholiek Ziekenhuis en van 13.00-15.00 uur in de Sint Petrus en Paulus Basiliek. Hierna zal de plechtige eucharistieviering plaatsvinden, waaraan priesters en diakens deelnemen.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: