Vluchten uit Haïti naar Suriname worden tot nader order aangehouden

‘Er zijn gegronde redenen om gang van zaken rond komst Haïtianen in ampele overweging te nemen’

De regering heeft in de afgelopen weken de omstandigheden waaronder Haïtianen naar Suriname zijn gevlogen en in Suriname verblijven gemonitord. Op basis van deze monitoring bestaan gegronde redenen om de visumverstrekking, het transport en daaropvolgend het verblijf van de Haïtianen in ampele overweging te nemen relevante stappen te ondernemen, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking maandag 19 april in een persbericht weten.

President Chandrikapersad Santokhi heeft mede op advies van de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Transport, Communicatie en Toerisme en Defensie, de instructie gegeven om vluchten in dit kader tussen Haïti en Suriname tot nader order aan te houden. Tevens is besloten om vooralsnog geen visumaanvragen van personen die betrekking hebben op voornoemde vluchten in behandeling te nemen.

Op de betrokken luchtvaartmaatschappijen, reisagenten en alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van deze vluchten wordt een dringend beroep gedaan geen vluchten te plannen en/of voorbereidingen te treffen. Ook worden de luchtvaartmaatschappijen en reisagenten er weer op gewezen, dat alleen passagiers aan boord mogen worden toegelaten die beschikken over alle noodzakelijke documenten, inclusief de geldende documenten in het kader van Covid-19-maatregelen. Indien hiervan wordt afgeweken zullen sancties tegen bedoelde organisaties worden getroffen, inclusief alle boetes alsook het dragen van de kosten voor repatriatie van de reizigers.

Minister Albert Ramdin geeft ook aan, dat een onderzoekscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante ministeries en organisaties zo spoedig mogelijk zal worden geïnstalleerd om uiterlijk midden mei 2021 een evaluatie te maken van de omstandigheden waaronder Haïtiaanse staatsburgers naar Suriname worden gebracht, hun verblijfplaats en quarantaine-omstandigheden en de legitimiteit van de documenten die overhandigd worden, inclusief de begeleidingsbrieven voor minderjarigen. Daarnaast zal ook onderzocht worden of deze Haïtiaanse reizigers via Suriname naar andere omliggende landen worden vervoerd en of daarbij mogelijk sprake is van mensenhandel.

Inmiddels is vanuit de internationale gemeenschap, waaronder Frankrijk, ernstige bezorgdheid geuit over de vluchten met Haïtianen. De onderzoekscommissie zal, indien de behoefte daartoe bestaat, de assistentie inroepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

‘De regering wenst met nadruk te stellen, dat onder geen enkele voorwaarde meegewerkt zal worden aan het illegaal verkeer van personen. De Republiek Suriname zal zich blijven houden aan alle conventies ter zake, waaraan ons land zich heeft gecommitteerd’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: