MICHI Natural Foods N.V. vraagt ontslag deel personeel aan

MICHI Natural Foods N.V., producent van de bekende Michi melkproducten heeft een ontslagvergunning aangevraagd voor 30 van haar 75 werknemers. De redenen hiertoe zijn de aanhoudend dalende verkoopcijfers, stijgende operationale kosten en verliezen. Grondslag hiervan is de niet-reëel vastgestelde consumentenprijs voor melk in 1 liter sachets en oneerlijke concurrentie door de Melkcentrale Paramaribo N.V. Al langer dan een jaar probeert het bedrijf met de overheid rond de tafel te zitten om te praten over een marktconforme consumentenprijs voor melk, echter zonder resultaat. Ten opzichte van het staatsbedrijf Melkcentrale Paramaribo N.V. zegt eigenaar Glenn Chin A Foeng dat zijn bedrijf door de onrealistische consumentenprijs van melk in een nadelige positie is gedrukt.    

De consumentenprijs voor 1 liter verpakte melk (plastiek verpakking) is recentelijk, per 1 april, door LVV vastgesteld op SRD 12,50.  Alleen afgaande op de aanpassing van de wisselkoers is deze prijs absoluut niet reëel.  Chin A Foeng illustreert dit door aan te geven dat de melkprijs per 1 september 2017, bij een wisselkoers toen van SRD 7,50 voor 1 U$, was vastgesteld op SRD 8,50. Deze is per 1 april 2020 vastgesteld op SRD 8,50 en per 1 februari 2021 naar SRD 9,50 gebracht. Ga maar na wat de consumentenprijs voor melk nu zou moeten zijn bij een koers van de CBvS van SRD 16,30 voor 1 U$.

“De consumentenprijs zou moeten uitkomen op SRD 18,47”, aldus Chin A Foeng. De huidig vastgestelde prijs van SRD 12,50 is dus absoluut niet reëel en is voor  MICHI N.V. niet houdbaar. Vandaar dat het bedrijf spoedig hierover met de overheid wenst te praten. De bedrijfsvoering staat vanwege de algemene economische situatie reeds enige tijd onder grote druk en met de niet reële consumentenprijs nu nog meer.

MICHI Natural Foods N.V. ervaart het als oneerlijke concurrentie als de Melkcentrale door de overheid wel in staat wordt gesteld om melk in de 1 liter plastiek verpakkking tegen SRD 12,50 aan de consument te brengen, door de subsidie die zij van de overheid ontvangt. In deze prijs is bovendien ook nog de verkoopcommissie voor de winkelier opgenomen van ongeveer SRD 1,50; dus de prijs af-fabriek van Melkcentrale ligt lager. Chin A Foeng kan deze situatie niet anders vertalen dan dat de Melkcentrale door de overheid wordt gesubsidieerd. Een andere vorm van “subsidie” ziet hij ook in de opkoopprijs van melk bij de boer. Deze is thans vastgesteld op SRD 7,50 voor een liter rauwe melk. Afgeleid van de prijs van melkpoeder zou deze SRD 8,50 moeten zijn, een verschil van SRD 1. Dus de feitelijke prijs af-fabriek van  de Melkcentrale voor 1 liter is veel lager.

“Hoe in hemelsnaam doen ze dat  bij een gezonde bedrijfsvoering”, zegt de bedrijfseigenaar van MICHI Natural Foods N.V.. Bij Chin A Foen Foeng rest er slechts 1 conclusie: “De Melkcentrale wordt op de een of andere manier gesubsidieerd.” Dit is volgens hem een schending van het Verdrag van Chaguaramas (CARICOM) waarbij bepaald is dat oneerlijke concurrentie door het verstrekken van subsidie zijdens de overheid in een open markt situatie verboden is.

MICHI N.V.. heeft zowel aan de vorige regering als de huidige brieven geschreven waarin aangedrongen wordt voor overleg over de consumentenprijs voor melk. Een gesprek vorig jaar november met LVV minister Sewdin heeft tot niks concreet geleid. Brieven naar de minister van Economische Zaken, de VP en de President zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. Op een schrijven aan de minister van BIBIS, Albert Ramdin werd via de media een reactie vernomen, waarbij gesteld werd dat hij als BIBIS minister op oneigenlijke manier de materie van de melkprijs op zijn bord kreeg. De directie van MICHI N.V. ervaart deze reactie als beledigend. Chin A Foeng zegt dat naar minister Ramdin is geschreven omdat die bij een media optreden, via Starnieuws op 19 januari 2021, zich opgeworpen had als de persoon die gaat over het betaalbaar houden van de prijs van melk en brood. Op basis daarvan heeft MICHI N.V.  het schrijven aan de BIBIS minister gericht.

De eigenaar van MICHI Natural Food N.V.  benadrukt geen tegenstander te zijn van het bereikbaar houden van melk voor de onderste lagen van de samenleving. Echter pleit hij ervoor dat zulks op een andere en slimmere manier moet gebeuren en niet ten koste van de producent of het bedrijf dat nota bene ook zorgt voor werkgelegenheid.

In plaats van de prijs van het product (melk) op oneigenlijke manier laag te houden voor de bevolking, zou men de groepen in de samenleving die het product moeilijk kunnen betalen, financieel moeten ondersteunen. Daardoor kunnen de bedrijven marktconform blijven draaien/produceren en de werkgelegenheid in stand worden gehouden. Chin A Foeng vindt het erg pijnlijk dat zijn bedrijf naar het punt toe is gedreven om een deel van zijn arbeiders te moeten bedanken. “Het zijn mensen die vele jaren emplooi in het bedrijf hebben gevonden en waarvan hun bestaanszekerheid nu op de tocht is komen te staan”, zegt hij.       

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: