Conservation International verlengt overeenkomst met Alalapadu

Namens het inheemse Trio dorp Alalapadu, in het zuidwesten van Suriname, dicht bij de grens met Brazilië, tekenden de lokale gezagsdragers op 31 maart een derde instandhoudingsovereenkomst met Conservation International Suriname (CI-S) voor het behoud en de bescherming van het omringend bos. Deze overeenkomst wordt een ‘Conservation Agreement’ (CA) genoemd en is onderdeel van het natuurbehoudsprogramma dat gekoppeld is aan de ontwikkeling van een duurzaam bestaan van de Alalapadu gemeenschap.

De ondertekening werd gedaan door hoofdkapitein Jitashe Shedde, kapitein Janinipuung Morishi en overige- door het dorpsgezag aangewezen- verantwoordelijken, en John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname, zo meldt de organisatie maandag 19 april.

In deze nieuwe overeenkomst, die gaat over het behoud en duurzaam gebruik van 235.000 hectare bos, komen afspraken voor die gemaakt zijn ter bescherming van het bos met daarin opgenomen de bescherming van de Braziliaanse notenbomenpopulatie, omdat deze – soms meer dan 500 jaar oude notenbomen – alleen in het Amazone regenwoud voorkomen. De noten zijn een belangrijke inkomstenbron voor het dorp en de mensen van Alalapadu willen deze bomen beschermen voor de volgende generaties. Via haar lokale stichting Tuhka, wordt uit de noten een unieke notenolie, de inmiddels welbekende Tuhka-olie, in hun eigen fabriek geproduceerd. 

Verder is in de overeenkomst opgenomen dat dierenhandel op grote schaal wordt voorkomen en bedreigde diersoorten worden beschermd, omdat deze soorten belangrijk zijn voor de instandhouding van het ecosysteem waarvan de Tuhkabomen afhankelijk zijn. 

Een belangrijk aspect in de ‘Conservation agreement’ is ook de bedreiging van goudwinningsactiviteiten en deze te voorkomen ter bescherming van hun ecosystemen. Ook de bescherming tegen niet verantwoordelijke houtkap in dit ongerept oerwoud, is deel van deze instandhoudingsovereenkomst. Tevens is afgesproken dat CI-S het dorp verder zal ondersteunen met het versterken en uitbreiden van hun belangrijkste inkomstenbron, de verwerking van Tuhka-noten tot eindproducten. Er zullen daarbij ook verschillende trainingen verzorgd worden die moeten bijdragen aan het welzijn van de mensen in Alalapadu. Enkele voorbeelden zijn een training in reparatie van buitenboordmotoren en kettingzagen, bereiding van gezonde voeding, hygiëne en ‘business development’-trainingen.

Deze afspraken zijn in uitvoerige sessies met de betrokkenheid van alle dorpsbewoners tot stand gekomen. Voor het volle besef van de gemaakte afspraken zijn er boekjes met illustraties gemaakt en herkenbare illustraties geplaatst op borden en posters en deze zijn op diverse plekken in en rond het dorp gehangen. 

Het traject van duurzaam beheer van het bos en het vergroten van de inkomsten en het welzijn van de gemeenschappen, begon in maart 2015, toen na een lange periode van overleg en instemming, een declaratie werd ondertekend tussen Conservation International Suriname (CI-S), World Wildlife Fund (WWF), de Organisatie van Inheemse volkeren in Suriname (OIS), het Nationaal Herbarium Suriname (BBS), en de ESAV (Inheemse platforms) en 9 inheemse dorpen (waaronder Alalapadu) in Zuid-Suriname voor de bescherming van het gebied waarin zij zich bevinden. Deze samenwerking is vervat in het TWTIS programma. TWTIS is de afkorting voor “Tarëno Wajana Tïnonokon Ikurumane Soire Weinje” wat betekent ” Trio en Wajana Natuurbescherming in Zuid-Suriname in Ontwikkeling”.

De nieuwe ‘Conservation Agreement’ heeft een looptijd tot juli 2023. Het bedrag dat met deze activiteit gepaard gaat, wordt gefinancierd  uit het ‘Amazonia Verde’ programma en is in totaal US$ 64,792. Het omvat vnl. trainingen, aanschaf machines, materialen, kwaliteitsverbetering van Tuhka-olie, salarisuitbetaling van het monitoringsteam en de betaling van veldassistenten van Stg. Tuhka. Alalapadu telt 140 inwoners op dit moment. Ongeveer 70 inwoners hebben nu een baan in het Tuhka project.

error: Kopiëren mag niet!