Politici die bereid zijn (geweest) om Suriname te slachtofferen

Vernomen wordt dat het gebouw van het hoofdpolitiebureau dat gepland is te komen op de hoek van de Gemenelandsweg en de Pengelstraat, toch wordt afgebouwd. Een niet afgemaakt groot gebouw van enkele verdiepingen staat al meer dan 10 jaar op een zeer druk kruispunt van Paramaribo. Op het terrein dat lange tijd afgebakend heeft gestaan, staat nog steeds een handmatige betonmolen welke door de werkers meer dan 10 jaar terug is gebruikt bij het opzetten van het gebouw. Het geheel heeft op het drukke kruispunt gestaan, onafgemaakt en bedoeld als teken voor iedereen om het te aanschouwen, te aanschouwen hoe de toenmalige regering onder Venetiaan zich schuldig had gemaakt aan corruptie, vriendjespolitiek en kapitaalvernietiging. Het gebouw is gelaten voor iedereen open en bloot als een tentoonstelling, net hoe dictatoriale regimes verraders in het openbaar terechtstelt en hun lijken voor voorbijgangers op een druk kruispunt hangt. Het doet denken aan onze geschiedenis, hoe in het openbaar de bestraffing van tot slaafgemaakten plaatsvond. Het was er als afschrikmiddel. Het kolossaal onafgemaakt gebouw diende ook als afschrikmiddel, om niet meer te stemmen op een corrupte regering. En dat gebeurde in 2015, maar het werkte niet meer in 2020. Maar de vraag rijst welke prijs politici Suriname hebben willen laten betalen voor hun eigen politiek gewin door het gebouw onafgemaakt te laten en verval en vernietiging ten toon te stellen. De prijs is heel hoog geweest. Dat deel van Paramaribo is ontsierd geweest door het onafgemaakt betonnen bouwsel en de afbakening met zinkplaten. Het terrein stond regelmatig ook onder wied en er stond zo midden in de stad bouwrommel op het terrein, zonder dat iemand er zich ooit om bekommerde. Er is indertijd een rapport gemaakt waaruit moest blijken dat het gebouw niet voldeed. De grootste pleitbezorger voor het afkeuren van het gebouw is het huidige DNA-lid Belfort die in de periode Bouterse 1 (2010-2015) een vurige bestrijders is geweest van zijn voorganger op Juspol en die nu president van het land is. We zien dat het bestrijden gewoon doorgaat, ondanks de meneer in de coalitie zit, maar daarop komen we een andere keer terug. Vernomen wordt dat er weer door deskundigen is gekeken naar het gebouw en dat het gebouw niet zodanig is gebouwd dat het afgekeurd en stilgelegd had moeten worden. Vernomen wordt dat deskundigen het verantwoord vinden om weer te starten met de bouw van het hoofdpolitiebureau. Zo wordt dus toch voorkomen dat er aan kapitaalvernietiging wordt gedaan. Bouwen nu zal wel vele malen duurder uitvallen en de vraag rijst op wiens conto dit verlies van de Staat moet worden geschreven. Kan de minister die zo de afkeuring van het gebouw heeft aangedreven, de toenmalige Juspol-minister en het huidig DNA-lid Belfort, vrijuit gaan in deze? Dient hij niet verantwoordelijk te worden gesteld voor het puur uit politieke motieven aandrijven van en aanzetten tot de afkeuring van de bouw van het politiebureau? Moet er niet een onderzoek komen tegen het bureau dat na plaatselijke fysieke inspecties en van het bestek, een rapport heeft uitgemaakt waarbij het gebouw onveilig werd verklaard? Hoe kunnen deskundigen over een onderwerp van de exacte wetenschap zo van mening verschillen? Het is een vreemde zaak, maar het blijkt uitgaande van het nieuwe rapport wel dat de NDP-politici bereid zijn geweest om heel ver te gaan en om Suriname te slachtofferen, voor het eigen politiek gewin. Dat is er de gehele periode geweest in overwegende mate en het resultaat is dat we nu in de RD-rangschikking zitten en populair gezegd een bankroete staat zijn. Aan het opbreken en vernietigen van Suriname moeten consequenties worden verbonden. De Abop heeft in deze periode onderdeel gemaakt van de regering en is samen met de PL medeplichtig aan de afbraak van Suriname gedurende de helft van de 10-jarige periode onder de Bouterse-regeringen. Ethisch kan het niet zijn dat dezelfde personen nu met onschuldig gezicht in de coalitiebanken zitten. Men zegt onschuldig te zijn, maar de veren en het bloed hangen nu zichtbaar aan de bek van de wolf in schaapskleren. De Surinaamse politici blinken niet uit in de politieke ethiek, ze verbinden geen consequenties aan hun onverantwoord handelen. Zelden tot nooit legt een Surinaamse politicus uit zichzelf zijn functie meer omdat hij schuldig was aan onverantwoord bestuur. Het wederom opstarten van het gebouw zal het bewijs zijn dat Surinaamse politici het niet erg vinden om de vooruitgang van een hele land stop te zetten als het in hun politieke kraam past. Wanneer de bouw wederom start zal dat wederom als een openbaar symbool dienen en misschien enige hoop brengen; dat achteruitgang en stilstand vervangen is door vooruitgang. In elk geval roepen wij de coalitie wel op om de verantwoordelijken voor de besluitvorming verantwoordelijk te stellen voor de onterechte afkeuring van de bouw van het hoofdpolitiebureau. Het zou overigens ook onvoorstelbaar zijn hoe personen die steeds aangeven dat ze uit de politie afkomstig zijn, zonder met hun oog te knipperen dezelfde dienst een goede accommodatie en een hoofdkwartier hebben onthouden. Nota bene een hoofdkwartier dat door dezelfde mensen die toen in de regering zaten op 25 februari met onrechtmatige inzet van staatsmiddelen is gebombardeerd.              

error: Kopiëren mag niet!