Minister Somohardjo: “Ik ben minister van alle godsdiensten”

Onze religieuze diversiteit is de kracht van onze natie

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken geeft tegenover Dagblad Suriname te kennen dat hij ‘minister is van alle godsdiensten’. “Ik ben minister van alle godsdiensten, omdat het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden onder mij valt”, stelt de bewindsman. “Onze religieuze diversiteit is de kracht van onze natie. Ik ben blij met het overgrote deel van de samenleving, dat solidair is met de moslims. Dat is net hoe wij solidairs zijn met de christenbroeders en -zusters, zoals wij solidair zijn met de hindoebroeders en -zusters en met de belijders van het winti-geloof. Ik ben minister van alle godsdiensten. Ik stoor mij niet aan de hele kleine groep van mensen die commentaar heeft. Die kleine groep heeft waarschijnlijk geen verstand van religie. Ik ben blij met de diversiteit en ik ben trots op het overgrote deel van de samenleving. Ze zijn solidair met ons. Ze brengen eten voor ons voor het ontvasten, zij tonen respect. Sommigen doen zelfs mee door een dagje te vasten. Je hebt vele christen- en hindoebroeders en –zusters en ook anderen die niet eten in ons bijzijn tijdens de periode van vasten. In de Heilige Quran is er iets moois geschreven, namelijk ‘zij hebben hun geloof en wij hebben ons geloof’. Dat klein stukje in de Quran zorgt ervoor dat ik respect heb voor alle geloofsovertuigingen. Laten wij ons richten op het overgrote deel en niet de kleine groep laten overheersen”, besluit de bewindsman.

De bewindsman reageert nadat er kritiek is geuit op het besluit van de regering, waarbij tijdens de vastenmaand Ramadan ambtenaren die vasten om 13.00 uur vrij kunnen krijgen, mits de dienst het toelaat. Dit, gelet op de intensieve aard van het vasten bij de moslims, verduidelijkt Nasier Eskak, directeur Biza tegenover Dagblad Suriname. Critici stellen echter dat er sprake is van ongelijke behandeling en het voortrekken van moslims. Er wordt ook gesteld dat de economische situatie niet rooskleurig is en dat dergelijke besluiten populistisch zijn. De Biza-directeur stelde hierop dat het overheidsapparaat al op het minimale opereert, gelet op de restricties van covid-19. Volgens de directeur worden zaken te ver gezocht.

error: Kopiëren mag niet!