Directoraat Sport overhandigt sportmateriaal aan buurt- en sportorganisaties

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft woensdag 14 april in het Anthony Nesty Indoor Stadion sportmateriaal overhandigd aan 12 buurt- en sportorganisaties. Deze waren hiervoor op basis van een toetsing geselecteerd, zo bericht het ministerie woensdagavond.

Met de donatie wil het het directoraat Sport een bijdrage leveren aan het bevorderen van een gezonde levensstijl en sporten op een creatieve manier te weeg te brengen.

Volgens onderdirecteur Sportaccommodaties en Ruimten (SAR) Lorenzo Atida wordt ingespeeld op de behoefte van de verschillende verenigingen. Het directoraat Sport heeft de taak om te faciliteren en technische assistentie te verlenen. Verder draagt ROS het stimuleren en bevorderen van sport en bewegen in het dagelijkse programma van het individu hoog in zijn vaandel. 

Een gezonde leefstijl heeft niet alleen voor het individu voordelen, maar ook voor het land, omdat een gezonder volk beter kan produceren wat dan weer zorgt voor een beter welvaarts- en welzijnsniveau voor elke burger. Dit is volgens Atida opgenomen in het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030.

Verder acht het ministerie het zeer belangrijk om organisaties die zich bezighouden met sport en spel in de samenleving een steun in de rug te geven. Het is volgens onderdirecteur Administratieve Diensten Kelvin Koniki bekend, dat de sportorganisaties het niet altijd makkelijk hebben. Hij is van oordeel, dat sport heel belangrijk is voor niet alleen de gezondheid, maar ook voor de geest. Middels sport krijg je vaardigheden mee die een bijdrage leveren in de doorgroei tot goed burgerschap. 

Het ministerie waardeert de rol van deze organisaties binnen de samenleving enorm en zal blijven aanmoedigen dit werk voort te zetten. 

‘Op dit moment heeft Suriname te kampen met financiële problemen, maar ROS doet zijn uiterste best om alle aanvragen te behandelen en goed te keuren. U zult merken, dat er wat variatie zit in de materialen en dat wij van ROS gedecentraliseerd hebben gewerkt, omdat sport voor eenieder toegankelijk moet zijn.’

De sportverenigingen, non-gouvernementele organisaties en stichtingen, die sportmateriaal ontvingen, zijn volleybalvereniging SVV, General Boys, The Boys Foundation, Stichting Maw Ku Maw, Jongeren Organisatie Boto Pasi, SV Voorwaarts, Atletiek Sport, VV Prako Boys, SV Leo Victor, Stg Weid Mijn Lammeren, Sociaal Groep Anders dan Anders.

error: Kopiëren mag niet!