Samenwerking politie en leger in strijd tegen criminaliteit niet nieuw

Het Korps Politie Suriname is op 1 april 2021 samen met het Nationaal Leger en de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) gestart met de operatie ‘Saka Yu Tempo’ in het kader van openbare ordehandhaving en veiligheid.  

Tijdens deze operatie zal in de verschillende ressorten binnen de regio’s Paramaribo en Midden de surveillance op de fiets, te voet of met de auto worden opgevoerd. Er zal daarbij zonder aanziens des persoon worden opgetreden, zo werd bekendgemaakt. Het doel van de operatie is om de zichtbaarheid en de activiteiten van de politie in de bovengenoemde regio’s te verhogen om het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap te laten toenemen.

Deze samenwerking is niet nieuw. Integendeel, al vele jaren werken de gewapende machten samen. In die samenwerking zijn militairen feitelijk ‘meelopers’ met de politie, omdat zij niet dezelfde bevoegdheden hebben als hun agent-collega’s. De politie heeft de opsporingsbevoegdheid en daarmede ook de bevoegdheid om een burger aan te spreken en controle uit te oefenen. Het is overigens volstrekt onduidelijk of de samenwerking heeft geresulteerd in een daling van de criminaliteit. Die informatie wordt niet met de samenleving door het leger en de politie gedeeld. Het antwoord is waarschijnlijk nee, omdat die samenwerking niet van vandaag is en de criminaliteit nog gewoon welig tiert in het land, in allerlei vormen en hevigheid, extremiteit.

Medio augustus vorig jaar werd nog aangekondigd dat de politie de samenwerking met het leger zou intensiveren om de criminaliteit te trachten in te dammen. Agenten en militairen zouden vaker gaan samenwerken, vooral om misdaden te voorkomen. Het leek een impulsieve, ad hoc, reactie op een reeks moorden. Korpschef Roberto Prade liet weten dat de samenwerking met het leger van preventieve aard is. De samenwerking lijkt vooral tot doel te hebben de samenleving enigszins gerust te stellen. Maar de praktijk van alledag staat daar nog ver van verwijderd.

Het VHP-assembleelid Chuanrui Wang zegt in gesprek met Dagblad Suriname het volgende. ‘De samenwerking is er feitelijk al, maar die wordt versterkt. Er is bijvoorbeeld een veiligheidszone in de stad (Paramaribo), waarin de politie samen met de militairen en bewakingsbedrijven de surveillance houden. Nu wordt gezamenlijk actie ondernomen, voordat ernstige misdrijven zijn gepleegd.’

De redactie heeft getracht een reactie te verkrijgen van de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Krishna Mathoera van Defensie. Beiden waren echter, vooralsnog, onbereikbaar. 

PK

error: Kopiëren mag niet!