Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving geïnstalleerd

Door Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin  is de Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving op het Ministerie van Volksgezondheid geïnstalleerd.

Deze commissie zal zich onder andere bezighouden met de nieuwe huisartsenopleiding. De universiteitswet heeft een aanpassing nodig zodat de bul erkend wordt en verankerd wordt aan de “Wet uitoefening Geneeskundige Beroepen in Suriname”. De aanpassing of herschrijving van bestaande onderwijs wetten is nodig; daarnaast zullen er nieuwe wetten inclusief de wet BIG moeten worden voorbereid. De wet BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg die regels aangeeft voor beroepen in de gezondheidszorg en patiënten bescherming biedt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De commissie zal ook voorstellen doen ten aanzien van overgangsregelingen.

De Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving bestaat uit de volgende leden: Mw. drs. L. Akrum- Jong A Kiem, huisarts als vertegenwoordiger van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Mw. drs. M. Mohan-Algoe, huisarts eveneens als vertegenwoordiger van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Mr. R. Lala vertegenwoordigt het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Mw. Mr. N. Buyne zit samen met Mw. S. Powel – Wip namens de Nationale Assemblee. Namens het ministerie van Volksgezondheid zitten Mw. Mr. T.F. Sanrochman – Kioe A Sen, MPA en Mw. Mr. J. Karmin in deze commissie.

Op zeer korte termijn wordt aan deze commissie nog een 2e Vertegenwoordiger van het Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur toegevoegd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: