IDB: ‘Suriname voorbeeld in regio inzake aanpak huiselijk geweld en georganiseerde misdaad’

De voorbereidingen voor de Inter American Development Bank (IDB) Regional Grant, waarbij technische assistentie op het gebied van veiligheid aan Suriname verleend zal worden, zijn in volle gang. De IDB vertegenwoordigers Jason Wilks en Dana King en het Surinaamse Technisch Team onder leiding van veiligheidsadviseur Mark Karg hebben maandag een vervolg zoom-meeting gehouden, zo meldt het ministerie van Justitie en Politie dinsdag 13 april.

Tijdens deze meeting heeft hoofdinspecteur Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname (KPS) een presentatie verzorgd over de vorderingen van ons land met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en de samenwerking tussen de overheid en maatschappelijke organisaties. Hierna heeft hoofdinspecteur Rishi Akkal een overzicht van het beleid ten aanzien van georganiseerde misdaad toegespitst op onder andere mensenhandel gepresenteerd. 

De IDB-vertegenwoordigers waren zeer ingenomen met de presentaties en gaven aan, dat Suriname als voorbeeld fungeert in de regio op het gebied van organisatie, wetgeving en aanpak van huiselijk geweld en georganiseerde misdaad.

Jason Wilks deelde mee, dat de bank voornemens is om ook de Europese Unie en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te betrekken bij de technische assistentie richting Suriname. Zowel de EU als de VS kunnen putten uit een brede en indrukwekkende staat van dienst bij het beteugelen van deze misdrijven. Wilks verwees naar het Nederlandse ‘Safe at home’ project dat goede resultaten geboekt heeft. 

Met betrekking tot traffic management moet Suriname nog een presentatie houden over de actuele situatie. De technische commissie zal met de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname en externe deskundigen overleg voeren hieromtrent. Suriname heeft het formele verzoek om in aanmerking te komen voor de Regional Grant reeds ingediend.

Het formele antwoord van de IDB hierop mag nog deze week verwacht worden. Er zal nu gewerkt worden aan het opstellen van een terms of reference. 

Het volgende overleg met de IDB vindt over twee weken plaats. De prioriteitenlijst van Suriname naar de IDB komt in grote lijnen overeen met de strakke beleidsinstructies welke minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft gegeven aan korpschef Roberto Prade in het kader van actualisering van het ‘Meerjaren beleidsprogramma 2021-2026’ van het KPS.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: