Familie van Louis Doedel wil inzage in medisch dossier

‘Familie lijdt al jaren onder stigma verbonden aan de naam Doedel’

De familie van Louis Doedel heeft bij brief van 12 april minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gevraagd om inzage in het medisch dossier van Doedel of een kopie ervan te mogen ontvangen. Daarnaast verzoekt de familie om het dossier zo snel mogelijk te digitaliseren en veilig te stellen, ‘omdat dit van nationaal en historisch belang is’.

‘Na jaren in het ongewisse verkeerd te hebben, is het nu tijd voor ons als familie om te weten wat er met onze oudoom is gebeurd. Hoe zijn de 43 jaar in de instelling verlopen? Wat heeft hij ondergaan? Zonder op zoek te zijn naar een directe schuldvraag willen wij gewoon uitsluitsel wat de impact was van zijn arrestatie en opsluiting op zijn geestelijke gesteldheid en gezondheid. Wat heeft hij toegediend gekregen?’, zo schrijven Nina Jurna (dochter van Josta Doedel), Jhurney Doedel (dochter van Charlo Doedel) en Mariëlla Kembel (dochter van Cornelly Doedel) in hun brief aan minister Ramadhin,

‘Familie lijdt al jaren onder stigma verbonden aan de naam Doedel’

‘De familie heeft jarenlang te lijden gehad (en nog steeds) onder het stigma dat verbonden is aan de naam Doedel. Ondanks het feit dat wij deze naam met trots dragen, omdat wij beter weten, is het kunnen staven met tastbaar bewijs dat onze oudoom onrecht is aangedaan van zeer groot belang. (…) Voor ons als familie biedt dit de gelegenheid om de waarheid over het lot van onze oudoom boven tafel te krijgen.’

De familieleden stellen verder, dat er eindelijk ook in Nederland stemmen op voor eerherstel van Louis Doedel. Tot slot schrijven de drie vrouwen te willen benadrukken, ‘dat wij ons distantiëren van welke poging dan ook om de openbaarmaking dan wel het veiligstellen van het dossier tegen te houden’. 

De directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Raj Jadnanansing, had op 18 februari dit jaar het al vele jaren verloren gewaand medisch dossier van Louis Doedel overhandigd aan minister Ramadhin. In gesprek met Dagblad Suriname zei Jadnanansing toen: ‘Het is de missing link. Ik was toevallig in mijn werkkamer op zoek naar een stuk en stuitte op een dikke enveloppe in een dossierdoos. In de enveloppe bleek het medisch dossier van Louis Doedel te zitten. Het had dus vlak onder mijn neus gelegen. Het dossier is van onschatbare waarde voor Suriname. Hopelijk blijkt er uit of Doedel terecht of onterecht vele jaren als psychiatrisch patient is bestempeld.’

Wie was Doedel en waarom belandde hij in een psychiatrisch centrum?

Doedel zette zich eind jaren ‘20 begin jaren ‘30 van de vorige eeuw in voor werklozen en arbeiders en richtte in 1932 de vereniging Surinaamse Arbeiders en Werkers Organisatie op. Vervolgens werd ook nog eens het Surinaamse Arbeidersverbond opgericht. Louis Doedel was geboren als de grondlegger van de Surinaamse vakbond. 

Gouverneur Johannes Coenraad Kielstra moest niets hebben van de organisaties van Doedel. Toen Doedel een petitie aan de gouverneur wilde aanbieden, werd hij niet toegelaten, maar zag dat blanken wel werden toegelaten tot het kantoor van Kielstra. De volgende dag smeerde Doedel zich in met pemba dotti als protest en om te laten zien: nu ben ik blank. Maar, toen hij bij het paleis kwam werd hij weggestuurd. Uit woede liet hij zijn broek zakken en toonde zijn billen in de richting van het gouverneurskantoor. Hij werd meteen gearresteerd voor het verstoren van de orde.

Vervolgens liet Kielstra Doedel begin 1937 ter observatie opnemen in Lands’s Psychatrische Inrichting, het vroegere Wolffenbuttel. Daar was het de gewoonste gang van zaken om agressieve patiënten elektrische schokken toe te brengen. Ook werden patiënten twee dagen of langer in een ijskoud bad en aan handen en voeten geboeid gelegd.

De inrichting zou op 10 januari 1980 na vele jaren ‘observatie’ de dood van Doedel worden.

PK

error: Kopiëren mag niet!