De vlek

Deel 6

Op verkenningstocht in de Dr. Sophie Redmondstraat werd er goed uit de ogen gekeken, afgeluisterd en het oor te luister gelegd bij personen die er wonen, werken, zich ophouden of voorbijgaan. Deze verkeersader, die het hart van de stad doorkruist, is de standplaats van bussen uit alle windstreken van stad en district, die het openbaarvervoer verzorgen.

Aanmeerplaats

“Het is a la Poelepantje, een centrale aanmeer- ontmoetingsplaats. Het is vooral de volksklasse die de buurt frequenteert. De beter gesitueerden rijden er alleen maar langs.”

Blokken

“De Dr. Sophie Redmondstraat is onder te verdelen in drie blokken. Het handelscentrum van de hoofdstad, de haven, de Centrale Markt, Sophie Redmondstraat tot aan de Zwartenhovenbrugstraat, is vanaf de oer-koloniale tijd een trefplaats van personen uit alle windrichtingen van het land, behalve van de elite.”

Ondrobon

“Het weggedeelte gelegen tussen de Zwartenhovenbrugstraat en de Fred Derbystraat is in de volksmond bekend als Ondrobon vanwege de schaduwrijke tamarindebomen, die aan weerskanten van De Steenbakkersgracht prijkten.”

Pater Weidmannplein

“Het wegvak, gelegen tussen de Fred Derby- en de Johan Adolf Pengelstraat, waar het regeringsgebouw de omgeving beheerst, wordt volgens een betonnen naambord aangeduid als Pater Weidmanplein. Dit, omdat zijn beeld als eerst in die omgeving een plaats heeft gekregen.”

Srefidensi verheerlijking

“Na Srefidensi werd deze locatie verheven tot een omgeving, waar personen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de maatschappelijke, politieke, sociale bewustwording en Srefidensi van de Republiek Suriname, worden geëerd.”

Monumentenpark

“De monumenten, standbeelden, borstbeelden en gedenktekens langs de Sophie Redmondstraat zijn vanaf het kruispunt met de Zwartenhovenbrugstraat tot aan de rotonde bij het Academisch Ziekenhuis en op het terrein van het AZP in het openbaar opgericht en te bezichtigen.”

Creools karakter

“Te beginnen bij het standbeeld van Kwakoe (1963), het gedenkteken van Abaisa (1973). Later volgden het borstbeeld van de nationalistische vakbondsleider en politicus Hendrik Sylvester, het standbeeld van vakbondskampioen Fred Derby, geestenvader van de Surinaamse Partij van de Arbeid, en gedenkteken van politicus Theo Bean en laatstelijk het monument van mensenrechten gedurende de militaire dictatuur.”

Mammoet vlaggen

“Dr. Ir.  Franklin Edgar Essed (1919- 1988), gewezen minister van Opbouw die wordt geprezen voor zijn inzet voor de mobilisatie van het eigene, heeft voor de hoofdingang van het regeringsgebouw een plaats toegewezen gekregen. Het borstbeeld van Sophie Redmond in de hal van AKZ hoort ook bij het Pater Weidmanplein. Dat er twee masten voor mammoetvlaggen staan langs de Reedmondstraat is volgen de publieke opinie op z’n plaats.”

Verwateren

“Rotary International heeft er ook een betonnen constructie staan, die buiten het thema van deze expositieruimte valt en de symboliek van het Pater Weidmanplein doet verwateren. Het moet meer als een reclamebord, branding materiaal beschouwd worden.”

Borstbeeld San Martin

“Het meest verbaast het borstbeeld van generaal Jose de San Martin (1778 – 1850), bestempeld als de vader van de bevrijding van Argentinië, Chile en Peru. De motivatie van de verheerlijking van deze personen in Suriname sluit niet goed aan bij het verleden en de gevoelens van Suriname. Anno 2021 is er niet eens een ambassade van Argentinië en of de contreien waar San Martin heerste, gevestigd in Suriname. Suriname waait uit opportunisme met alle winden mee.”

Kanar-dan

“Het weggedeelte van de Dr. Sophie Redmondstraat vanaf de Johan Pengelstraat tot aan de grens met het Academisch Ziekenhuis staat in de volksmond bekend als Kanar-dan. Afgeleid van de Drambrandersgracht een kanaal, dat naast ontwatering ook dienstdeed als weg van transport over water.”

Rumoerig

“Waar het gaat om de crises die Suriname plagen, wordt vooral in het weggedeelte tussen de Centrale Markt en de Fred Derbystraat door landgenoten, geklaagd. Er wordt geen blad voor de mond genomen. Het noodlottige daarbij is dat etnische sentimenten komen bovendrijven.”

Sombere gemoedsgesteldheid

“De bevolking (mofina-wan) is zoals uit vele tekenen blijkt, niet voldaan met haar positie in de samenleving. De gemoedsgesteldheid is somber. De politieke en economische depressie legt een zware domper op de samenleving. Het nationaalbelang taant. Het volksbelang staat op het spel”, zijn opvattingen die leven binnen de samenleving.

Kwaadbloed

“Gebaseerd op observatie, uitlatingen en bespieding van mensen in de buurt blijkt dat er nogal gewanhoopt wordt. Deze gemoedstoestand zet kwaad bloed. Deze vlek verspreidt zich in alle richtingen. De regering wordt luidkeels afgekraakt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: