Vakbondsleider Sallons wordt handelen in eigen belang verweten

Vakbondsleider Michael Sallons, die afgelopen week nog vijandig is bejegend op het terrein van Openbare Werken in Nickerie door leden van een lokale vakbond, blijkt in mei 2012 van gemaalbeheerder bij de afdeling Ontwateringswerken van het toenmalige Directoraat Civieltechnische Werken, te zijn benoemd tot beleidsadviseur 3e klasse. Een betrouwbare bron deelde deze informatie met de redactie van Dagblad Suriname. ‘Hij heeft zichzelf bevorderd bij de regering voor een beleidsadviseursfunctie.’ Onduidelijk is of hij vandaag de dag nog steeds die functie bekleedt. 

Maar opmerkelijker vindt de bron het dat Sallons een stuk grond in grondhuur heeft verkregen aan de Anton Dragtenweg ter hoogte van het pompgemaal aldaar. Een beschikking, die volgens de goed ingewijde bron, nooit had mogen worden verstrekt. Op dat stuk grond is nu een permanente snackbar gevestigd, feitelijk op de sluis. ‘Hij is zelf sluisbeheerder geweest, hoe kun je dan zoiets doen?’ 

Het kanaal ter plaatse is volledig overwoekerd. Door het plaatsen van de snackbar op de berm kunnen machines het kanaal niet meer bereiken om het op te schonen. De twee belendende percelen zijn privéterreinen. Volgens de bron heeft de heer Sallons misbruik gemaakt van de situatie. ‘Hij denkt alleen aan zichzelf.’ 

In een reactie tegenover Dagblad Suriname zegt de heer Sallons zondagmiddag 11 april: ‘Als ik u zeg dat zaken waar zijn of niet, hoeft niemand mij te geloven toch. Voor alle vragen die u hebt, is er documentatie te vinden of zaken waar zijn of niet, bij de desbetreffende instanties. Met documenten in de hand liegt niemand.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: