Interim minister van Volksgezondheid Mathoera: ‘Aanscherping maatregelen ter voorkoming derde golf’

‘Er is vrijdagavond 9 april slecht gecommuniceerd’ 

Tijdens een Covid-19 update persconferentie maandagmiddag heeft de interim minister van Volksgezondheid, Krishna Mathoera, gezegd dat de regering druk doende is de Covid-situatie ‘beheersbaar te houden’.

‘Het accent ligt op preventie, het voorkomen van verdere verspreiding van het virus en daartoe zijn beperkende maatregelen ingevoerd. We begrijpen dat de rek er een beetje is, dat mensen schade lijden, dat er irritatie is, vermindering van inkomsten, maar alle kosten gaan gewoon door. Toch hebben we een algemene verantwoordelijkheid om met z’n alleen Covid te bestrijden.’

Verder benadrukte minister Mathoera, dat de afgelopen vrijdagavond aangekondigde aanscherping van de maatregelen te maken had met het willen voorkomen van een derde golf en het beheersbaar houden van nieuwe besmettingen. 

‘De opnamecapaciteit is minder’

‘We hebben de trend gezien, de aanwezigheid van andere varianten, de snelheid waarmee het virus wordt verspreid, het effect op kinderen, maar bovenal de beschikbare capaciteit binnen onze ziekenhuizen. We willen niet, dat mensen die Covid-hulp nodig hebben niet opgenomen kunnen worden. De opnamecapaciteit is minder op dit moment. De reguliere zorg is op een laag pitje gaan draaien in de afgelopen periode, maar toch een beetje opgeschaald, waardoor er minder ruimte is voor covid-patiënten.’

Ook zei Mathoera, dat de aangekondigde maatregelen van vrijdagavond de samenleving ‘een beetje hebben overvallen’. ‘Het belang was de gezondheidszorg, voorkomen van een derde golf en direct optreden. Er is slecht gecommuniceerd, er was veel kritiek vanuit de samenleving en we zijn inmiddels in dialoog gegaan met het bedrijfsleven en anderen.’

‘We zijn afgegleden’

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei, dat ‘we zijn afgegleden en aan de vooravond staan van een derde golf’. ‘We komen met een aangescherpt handhavingsplan. Ondergrondse feesten en illegale bars en nachtclubs blijven gewoon opereren. Men heeft eigenlijk laks aan alles, aan de maatregelen, aan de eigen verantwoordelijkheid en dat moet dus gecorrigeerd worden.’

‘We gaan boetes opleggen en effectueren. Bij feesten gaan muziekinstrumenten in beslag worden genomen, eigenaren van locaties beboet worden en vergunningen worden ingetrokken. Tot nu hebben we ons menselijk gezicht behouden, we hebben veel gepraat, maar omdat we verder zijn afgegleden, gaan we strenger optreden.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: