PAHO en Canada doneren Covid-beschermingsmiddelen aan Volksgezondheid voor bejaardentehuizen

De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization,WHO, in samenwerking met de Canadese overheid hebben afgelopen vrijdag beschermingsmiddelen, in het kader van bestrijding van de Covid-pandemie, gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid, bestemd voor bejaardentehuizen. De donatie bestaat onder andere uit laptops, dispensers voor wegwerp handdoekjes, handschoenen, hand sanitizer voetpedalen, notitieborden, metalen pedaalemmers en bloeddrukmeters.

Ook kreeg het ministerie van Volksgezondheid latex handschoenen en andere beschermingsmiddelen, waarvoor het ministerie de bestemming zelf zal bepalen. De items zijn aangeschaft met Grant Funding vanuit de overheid van Canada, Department of Foreign Affairs, Trade and Development. aan het PAHO-project COVID-19 Response Support to Latin America and the Caribbean (LAC). De overhandiging vond plaats op het secretariaat van de minister onder aanwezigheid van onder andere minister Amar Ramadhin, Karen Lewis-Bell (PAHO), Elly van Kanten (PAHO), Patrick Healy (Honorary Consul of Canada) en Carol de Baas (Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen).

Karen Lewis-Bell, de PAHO/WHO vertegenwoordigster in Suriname, benadrukte, dat er in samenwerking met de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) nagegaan is of de bejaardentehuizen voldoende voorzien zijn van de nodige middelen tegen de bestrijding van het Covid-virus. 

Ook is ervoor gezorgd, dat het personeel van de bejaardentehuizen adequaat getraind is op het gebied van infectie, preventie en controle. Op basis hiervan worden deze tehuizen van persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien om zodoende de spreiding van het virus tegen te gaan. 

Minister Ramadhin was zeer ingenomen met de schenking, omdat  bejaarden tot een risicogroep van het Covid-19 virus behoren. De bewindsman zei tevens blij te zijn, dat de Canadese overheid bereid is de Surinaamse gemeenschap te ondersteunen. Verder benadrukte hij dat er samen met de leiding van de IVV gekeken zal worden hoe de distributie van de middelen zal plaatsvinden onder de bejaardentehuizen. 

Tot slot benadrukte de minister dat het ministerie uitkijkt naar een intensievere samenwerking met Canada, voor preventie tegen het Covid-19 virus.

Patrick Healy (Honorary Consul van Canada) zei, dat Canada al jaren op diverse gebieden verbonden is met Suriname. Gelet op de Covid-19 omstandigheden wereldwijd is het voor Canada zeer noodzakelijk middels schenkingen via de PAHO een bijdrage te leveren. Healy stelt dat Canada door zal gaan met het ondersteunen van de gezondheidssector in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: