PAHO: ‘Amerika’s hebben meer Covid-vaccins nodig in hoger tempo’


Sinds 1 maart hebben 28 landen in de Amerika’s de komst van ongeveer 3 miljoen doses Covid-19-vaccins verwelkomd via het Covax-mechanisme, maar de directeur van de Pan-American Health Organization (PAHO), Carissa F. Etienne, zegt dat de voorraden nog steeds ver achterblijven bij de dekking die nodig is om kwetsbare groepen te beschermen.

‘Negenenveertig landen en gebieden in de Amerika’s hebben Covid-19-vaccins geïntroduceerd en meer dan 210 miljoen doses toegediend, volgens cijfers van de PAHO. De 210 miljoen omvat Covax-voorraden en vaccins, die zijn aangekocht via bilaterale overeenkomsten welke landen afzonderlijk met farmaceutische bedrijven hebben gesloten, waaronder Suriname (79.000 vaccins, waarvan een eerste tranche van 25.000 onlangs is gearriveerd).

Het Covax-doel voor de Amerika’s is om tegen het einde van 2021 voldoende vaccins te leveren om ongeveer 100 miljoen mensen te dekken, waarbij alle landen voldoende vaccins ontvangen om ongeveer 20 procent van hun bevolking te vaccineren.

In een recente persconferentie merkte Dr. Etienne op, dat ‘vanwege de wereldwijde beperkingen op de productie van vaccins, het voor onze regio moeilijk is om toegang te krijgen tot de vaccins die we nodig hebben om onze bevolking te vaccineren. De vaccinproductie voor goedgekeurde Covid-19-vaccins moet wereldwijd toenemen, omdat geen van ons veilig zal zijn totdat wij allemaal veilig zijn. ‘

‘De huidige vooruitgang bereikt nog lang niet de dekking, die nodig is om de meest kwetsbare groepen, ongeveer 20% van de bevolking, te beschermen om de hoge sterfte in onze regio te verminderen’, voegde ze eraan toe.

De directeur van PAHO heeft opgeroepen om vaccinatie in de Amerika’s, de regio met het hoogste aantal gevallen en sterftecijfer, tot een ​​wereldwijde prioriteit te maken.

Wereldwijd zijn 674 miljoen doses Covid-19-vaccins toegediend, waaronder ongeveer 36 miljoen doses die via Covax zijn aangeleverd aan 86 deelnemende landen.

‘Gelijkheid in de verdeling van vaccins en het toedienen van zoveel mogelijk vaccins aan zoveel mogelijk mensen is ons huidige doel’, zei Dr. Etienne, erop wijzend, dat vaccins ‘nog niet de belangrijkste methode zijn om de overdracht van Covid-19 te vertragen. We moeten onze volksgezondheids- en sociale maatregelen in elk land handhaven en blijven aanpassen.’

error: Kopiëren mag niet!