Verscherping veroorzaakt

Tegen de tijd dat u dit leest zijn de corona-maatregelen al aangescherpt, maar niet drastisch. De ervaring leert dan dat de besmettingen niet direct terugvallen, totdat een tweede serie van verscherpingsmaatregelen worden ingevoerd die in de buurt van een echte lockdown komen. In de vaste cyclus zijn we dan in de fase beland waarbij het bedrijfsleven en de werknemers met verminderde inkomsten zullen beginnen te klagen en te protesteren. Daarna zal een daling in de besmettingen optreden, maar pas nadat meer mensen aan de ziekte ten prooi zijn gevallen. Dan volgt weer een versoepeling in twee of drie fasen en in de cyclus dan weer rond. We leven in een tijd waar na maandenlande maatregelen delen van het volk in een sfeer zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid. Die burgerlijke ongehoorzaamheid vertaalt zich het liefst in feestjes. En we zeggen het weer: feestjes kondigen zich meestal aan met een tent, en dat gebeurt al een hele jaar. In deze gevallen moet de politie alvast een snelrechtoproep uitschrijven voor het op heterdaad betrappen van illegale feestbeesten. De politie kan de adressen noteren, surveilleren en toeslaan. Er wordt niet meer gesproken over de kliklijn. We hebben hier gealarmeerd – en dat was bestemd voor de eindverantwoordelijke korpschef en de politieminister – dat politieambtenaren die op het nummer 115 zitten, degenen die overtredingen van het samenscholingsverbod melden, niet goed bejegenen. En dat gebeurt wanneer deze aangevers hun aangifte herhalen omdat ze zien dat de politie niet verschijnt of dat de politie verschenen is maar feesten nog doorgaan. Er is wel eens door dienstdoende ambtenaren opgemerkt dat burgers klagen en aangifte doen, omdat ze op het betreffende feest niet zijn uitgenodigd. Vanaf dat moment ontstaat er een wantrouwen bij de burger dat door de dienstdoende ambtenaren misschien ook de telefoonnummers van de aangevers aan de overtreders wordt doorgegeven. Zo kan je dan spanningen krijgen in buurten, tussen buurtgenoten. Toen de minister van Volksgezondheid zijn ongenoegen uitte over het wangedrag, toen waren burgers voor het komende weekend verjaardagsfeesten aan het organiseren. Deze burgers zijn nu boos op de minister dat hij hun feest en al de planningen heeft verpest. Er zijn sommigen die toch hun ding gaan doen, maar nu op de achterpercelen of in de smalle zijstraten waar de politie niet elke dag langs gaat. De politie heeft voor zichzelf een achterstand ingebouwd in de aanpak van corona, omdat ze niet heeft opgetreden in de fase waar de samenleving in grote delen bereid was de maatregelen uit te voeren. Nu is er een fase van dreigende burgerlijke ongehoorzaamheid en dan zal het nog moeilijker worden om de zaak te containen. Er zijn zelfs berichten en beelden op social media van discotheken met een vergunning die illegale danspartijen althans bijeenkomsten hebben gehouden. De regering moet in deze gevallen de vergunningen van deze zaken intrekken en boetes opleggen. Deze boetes moeten ook worden bekend gemaakt. De politie zit in een heel moeilijk parket en dat begrijpen we. De zwakte van het politieapparaat, een zwakte die bekend was voor corona, is een gegeven welke niet zomaar kan worden verholpen.   

Het openbaar vervoer is weer operationeel, maar er vinden geen controles in de bussen plaats. We zien dat bussen rijden met gesloten ramen, dat mensen op dezelfde bank naast elkaar zitten en dat niet iedereen een mondkap op heeft. Chauffeurs hebben wel een mondkap op, maar zien niet toe dat iedereen zich aan de regels houdt. Daardoor worden de rechtgeaarde burgers benadeeld in het openbaar vervoer. Bij de verscherpte maatregelen is de nadruk gelegd op de samenscholingen voor de supermarkten. Die waren er voor corona en die zijn gebleven ook tijdens corona. De aanleiding van de samenscholing voor de winkels is tweeledig: mensen kopen hun loten en wachten op resultaten voor de winkel. Groter is de aantrekkingskracht van palm en rum in districten als Wanica en in het zuiden van Paramaribo. De politieleiding en Juspol zijn immuun geweest al die tijd voor de ettelijke klachten die we hier hebben gedropt. Men blijft verzuimen om voor de winkels boetes uit te delen en hier en daar bij hardnekkigheid ook dwangmiddelen toe te passen, uiteraard met inachtneming van de proportionaliteit. Hardhorigheid is gebleken een groot probleem te zijn, het houdt maanden aan en de autoriteiten worden door delen van de bevolking uitgedaagd. Onder deze omstandigheden is het nodig dat er enkele traditionele technieken en dwangmiddelen worden toegepast, zonder ooit het verwijt te krijgen van mensenrechtenschendingen. Hardhorigheid is in de volksmond een Surinaams probleem, de remedie ervan heeft ook een plaats in de volksmond en de Surinaamse cultuur. De politie moet vooral bij de samenscholingen iets strakker op te treden. We hebben de hele periode alleen maar in verband met corona openbare oproepen gezien van de Volksgezondheid-minister (de algemene maatregelen) en arbeid (in verband met uitkeringen). We hebben oproepen en waarschuwingen van het KPS gemist. En het korps heeft zich ook navenant gedragen…onverschillig. We hebben eerder aangegeven dat we de grenssituatie vooral in het oosten niet begrijpen. Het is een toegelaten open grens aan het oosten in tegenstelling tot het westen. Is het zo omdat representanten uit het oosten hoge posities in het bestuurlijke en de wetgevende macht bezitten?     

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: