Was te verwachten

Toen ik het bericht las over de politieagenten en militairen die zich hebben vergrepen aan tienermeisjes, was ik niet verbaasd. Het was het zoveelste negatieve incident gepleegd door mensen die het volk juist moeten beschermen. Natuurlijk mogen we niet oordelen of veroordelen omdat het onderzoek nog niet is afgerond en toch had ik dit min of meer verwacht.                         Onze twee gewapende machten zijn niet meer wat ze geweest waren. Tijdens de vorige regering is de verpaupering begonnen.                                                                       

Deze twee machten hadden van oorsprong kernwaarden, integriteitscodes en als doel om volk en land te beschermen. Ze waren voorbeeldfiguren, hadden respect voor wet en recht en het volk voelde zich beschermd. Toen was de politie echt je beste kameraad en de militairen mensen waar we met trots en respect naar opkeken. De aanname van rekruten was streng, elke man of vrouw werd gescreend op integriteit, fatsoen en intelligentie. De bevorderingen geschiedden na testen en examens. Ik kan het weten want ik kom uit een gezin van militairen.                                                                                                                                              Dat nobele doel is de laatste tien jaar aangetast. Het begon ermee dat er mannen het korps werden binnengehaald die geen scholing hadden en werden bevorderd zonder zelfs een test of examen gedaan te hebben. Enkelen werden zelfs van de straat geraapt om te kunnen meevechten tegen het eigen volk. In plaats van ter bescherming werden er militairen aangezet tot criminele activiteiten: het volk werd uitgemoord en dorpen werden vernietigd, onschuldige mannen die er een andere politieke mening op na hielden werden uit hun huizen opgehaald en koelbloedig vermoord. Militairen werden ingezet voor privédoeleinden kortom het was macho en anti volk gedrag wat de klok sloeg. Of de mannen handelden onder dwang of omdat ze er flink voor werden betaald zullen we nooit weten. Velen werden na bewezen diensten aan hun lot overgelaten. Feit is dat hiermee de verpaupering van dit eens zo prachtig instituut was ingezet.                                                                                                                        Toen de nieuwe regering aantrad, probeerden ze bij het politiekorps recht te breien wat krom was. De aanname en bevordering van rekruten werd kritisch bekeken. Toen men onregelmatigheden ontdekte en die wilde aanpakken, kregen ze tegenwerking van de politiebond. Men wilde op de oude voet blijven doorgaan.                         

Het was te verwachten dat we vroeg of laat de wrange vruchten van dit beschamende gedrag zouden moeten plukken. We weten namelijk niet op welke basis onze huidige militairen en politieagenten zijn gescreend en bevorderd, we weten niet of er nog steeds exemplaren tussen zitten die hebben meegereden op de mestkar en daarom nog steeds stinken. We zien alleen beschamend gedrag:                                                                              

Kijk maar naar de recente incidenten, agent mishandelt burger, agenten zijn betrokken bij diefstal en oplichting, agent moord met dienstwapen, agenten verkrachten tienermeisjes, huiselijk geweld. Deze lijst zal steeds langer worden. Het volk is niet meer beschermd en het respect voor de gewapende macht is weg.                          

Het nare is dat deze paar rotte appels het hele korps te schande maken terwijl er beslist enkele goede en integere exemplaren tussen zullen zitten. Het wordt een zware klus voor de ministers van Justitie en Defensie om deze twee instituten weer fatsoenlijk op de rails te krijgen. Geen enkel geestelijk gezond mens zal zich schuldig maken aan deze vergrijpen, dus kunnen we er rustig van uitgaan dat deze mannen geestelijk niet goed zijn en mentale hulp nodig hebben. 

We kunnen ons blijven blindstaren op incidentele gevallen en braaf zeggen dat het zal worden onderzocht en aangepakt, maar daarmee haal je de wortel van het kwaad niet weg. Het probleem ligt namelijk veel dieper. Het gebeuren rond deze militairen en agenten is maar het topje van de ijsberg, er zullen meer incidenten volgen omdat onze samenleving moreel aan het vervallen is. Vooral kinderen zijn hiervan het slachtoffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Een kind moet zich veilig kunnen voelen en volwassenen horen daarvoor te zorgen. Jammer genoeg zit het moreelverval juist bij de volwassenen dus moeten eerst ouders geholpen en begeleid worden. We moeten er als samenleving voor zorgen dat waarden en normen weer centraal komen te staan in de opvoeding.                                   

De regering heeft vanaf het begin commissies in het leven geroepen om de verschillende instituten door de stofkam te halen om zo, wat krom was weer recht te trekken. De intentie is er om onze waarden en normen te herstellen, correct en integer handelen weer een plek te geven in de samenleving. Makkelijk hebben ze het niet gehad en zullen ze het niet krijgen, daar er altijd tegenwerking zal zijn. Er zullen altijd mensen zijn die het oude willen handhaven. Ik hoop dat de regering niet alleen zal staan in zijn poging om deze twee gewapende machten die land en volk moeten beschermen, te herstellen. Ze moeten op de steun van het volk kunnen rekenen.                                                          

Na ini libisma ati alla takroe memre e`kmoto= uit het hart van de mens komt alle kwaad.          

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: