Suriname neemt deel aan virtuele training FAO inzake monitoring visserij

De Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft onlangs een virtuele driedaagse training workshop over visserij Monitoring, Controle en Surveillance (MCS) gehouden waaraan Suriname, Brazilië, Guyana en Trinidad & Tobago hebben deelgenomen, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname zondag 4 april.

Vanwege het belang van MCS heeft het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) alle relevante autoriteiten die een rol hierin vervullen verzocht deel te nemen aan deze trainingsworkshop. Suriname had 109 deelnemers, het grootste aantal deelnemers. De deelnemers waren afkomstig van het directoraat Visserij, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de Marine, de Kustwacht, het WWF Guianas, s’ Lands Bosbeheer (LBB), de Arbeidsinspectie en het Viskeuringsinstituut (VKI).

Tijdens de virtuele trainingsworkshop hebben de participanten geleerd welke internationale instrumenten er zijn om IOO-visserij (Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde) te voorkomen, te ontmoedigen en uit te bannen, welke gereedschappen beschikbaar zijn voor MCS en hoe die gebruikt kunnen worden. 

Er werden ideeën gepresenteerd hoe het gebruik van beperkte (menselijke, materiële en financiële) middelen geoptimaliseerd kan worden en hoe belangrijk informatie-uitwisseling is voor MCS – nationaal, regionaal en wereldwijd.

Als rode draad uit deze trainingsworkshop is naar voren gekomen, dat samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij MCS en handhaving, in de strijd tegen IOO-visserij, van essentieel belang is om optimaal gebruik te kunnen maken van de tools die in het land beschikbaar zijn. ‘Vandaar dat het directoraat Visserij thans met de steun van de FAO bezig is te werken aan een Memorandum of Understanding om de samenwerking op het gebied van MCS en handhaving te verbeteren’, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: