Politie- en militaire dames op tiktok

In het weekend is bekend geworden dat 3 politieambtenaren in een zaak van de ontvoering en verkrachting van twee minderjarige kinderen (13 en 14 jaar: meisjes) zijn betrokken. De groep die verantwoordelijk was voor de vermissing en de verkrachting van de meisjes bestond verder uit 3 burgers. Verder is ook bekend geworden dat 4 militairen betrokken zijn geweest in een zaak van misbruik, aanranding of verkrachting. Alle verdachten van de 2 afzonderlijke zaken zijn ingesloten door de politie en de militaire politie. Dat politieambtenaren en militairen in groepsverband strafbare handelingen plegen, nota bene tegen kinderen, geeft aan hoe de afgelopen jaren de rekrutering is geweest van de leden van de gewapende machten, althans het leger en de politie. De baan bij de politie is iets meer gewild dan een baan bij het leger. We hebben eerder hier al geschreven dat een baan bij de politie een laatste uitweg is voor vele jongeren die mislukken in het onderwijs en met veel moeite een mulodiploma halen.

De politiedienst is tegelijkertijd aanlokkelijk voor veel jongeren vanwege het wapen dat ze meekrijgen en waarmee ze zichtbaar en half zichtbaar met zich mogen meedragen. Niet zelden wordt het wapen gedragen ook privé en dan puilt de broek of de bovenkleding een beetje uit. Tegen deze mensen wordt opgekeken door een deel van het Surinaamse publiek. De mensen lijken dan langer dan 2 meter. De houding van de Surinaamse politie is over het algemeen verwerpelijk en dat hebben de zaken waarin de leden van het bestuur van de politiebond zijn betrokken en de houding van de leden van de politiebond tegenover de pg. De moraal is bij de politie op een behoorlijk laag niveau gedaald omdat het politieapparaat zoetjes aan totaal is verloederd en gecorrumpeerd. Er wordt op straat en in de buurten niet opgetreden. Het laatste voorbeeld van de lakse houding van de politie is hoe ze ondanks de oproep van de politieleiding en de minister, nagelaten hebben preventief op te treden.

Het KPS is een geval van werkverschaffing verworden, veel mensen worden geregeld en ze hebben dan een baan en een wapen erbij waarmee een stuk macht meekomt in de familie en in de kringen waarin men beweegt. Bij het rekruteren is ook vanaf minister Belfort minder gelet op de competenties en de kwaliteiten van de aspiranten. De minister heeft ook aan groepen toen beloofd dat ze werk zullen krijgen bij de politie. Door foute rekrutering en regelarij, maar ook invloeden om familieleden geregeld te krijgen vanuit de DNA, is het politieapparaat nu totaal verziekt. Het KPS lijkt al jaren geen leiding te hebben, de korpschef communiceert en praat slecht en maakt totaal geen indruk op de burger die bescherming behoeft, laat staan op de crimineel en de vandaal. Er zijn dus in het KPS een heleboel mensen opgenomen die daar niet thuishoren. Er wordt geen milieuonderzoek gedaan, noch bij de indiensttreding, noch tijdens het dienstverband. Want men behoort tijdens het dienstverband ook te letten op het milieu waarin men zich ophoudt. Waaraan het waarschijnlijk ook ontbreekt bij de politie is het leiderschap, het goede voorbeeld door goed gedrag.

Het goede gedrag van de politie blijkt uit nette maar duidelijke communicatie (instructies, bevelen, waarschuwingen, mededelingen, informatieverstrekking, maar ook meer vriendelijke interactie) en daaraan schort het een heleboel. Het goede leiderschapsgedrag blijkt ook uit het handhaven van de politieprotocollen en de toepassing van dwangmiddelen. Behalve dat misbaksels zijn gerekruteerd bij de politie, lijkt het erop alsof het ook zwaar schort aan de vorming en voortgezette vorming van politiemannen en rekruten. Maar, een deel waarvan de inborst verrot is en niet coachbaar is, omdat men een geregelde baan heeft met zegen van een halfgod, zal niet te trainen zijn. De training zal daar een formaliteit zijn. De rekrutering en blijvende monitoring blijven belangrijk. We bevelen en dagen de leiding van het KPS ook aan om de kandidaten die geselecteerd worden, met foto en naam te publiceren in de krant en het publiek een aantal dagen de ruimte te geven om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen een aanstaande opname in het KPS. Dit gebeurt in landen in de Caribbean.

Ook moet steeds de lijst van de sollicitanten die het niet hebben gehaald, worden gepubliceerd. Daardoor kan het publiek voor zichzelf uitmaken of men redelijke en billijk en rechtvaardig is geweest tegenover alle sollicitanten. Wij denken dat de huidige politiebond ook genoeg heeft getoond dat hij niet in staat zal zijn om de leden op het stuk van integriteit te begeleiden, omdat de meeste bestuursleden zelf niet integer zijn. Zij dragen dus bij aan de verloedering van het korps. Ten slotte willen wij als bewijs van de verloedering wijzen op een nieuw fenomeen: een aantal met hun lichamen verleidelijk draaiende vrouwelijke politieambtenaren, maar ook enkele militaire vrouwen zijn op tiktok…met compleet met ordinaire liederen en al en ook nog in politie-uniform, soms met lange nagels. Maar er komt iets minder ook wel eens een man voorbij die dan poseert met de grote en kleine wapens die men in bezit heeft. Dit gebeurt alles zonder dat de politieleiding en de legerleiding optreedt.       

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: