VSW ziet op korte termijn prijzen in winkels niet omlaaggaan

De Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) ziet op korte termijn niet dat de prijzen in de winkels omlaaggaan. Onlangs deelde minister Saskia Walden mee dat de regering maatregelen treft om de prijzen van basis- en strategische goederen laag te houden door vrijstelling van invoerrechten op basisproducten en subsidie op grondstoffen. De VSW-voorzitter Raymond Hasnoe zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat VSW geen onderhoud met de minister heeft gehad en dat de winkeliersvereniging dus niet op de hoogte is over dergelijke maatregelen die de regering wenst door te voeren.

Wat de vrijstelling van invoerrechten op basisproducten betreft, zijn er onduidelijkheden bij VSW. Er is namelijk reeds vrijstelling van invoerrechten, de vraag is op welke van de producten de regering concreet vrijstelling van invoerrechten wil hanteren. “De minister moet hierover helder communiceren. Voor ons is het dus nog koffiedik kijken.” VSW adviseert om de basisgoederen in bulk te importeren, daar het kostenbesparend is, en die vervolgens lokaal te verwerken en te verpakken.

Gezien de hoge wisselkoersen en de effecten van de coronapandemie schetst Hasnoe een somber beeld over het omlaag brengen van de prijzen. Hij benadrukt dat de aanpak van de hoge wisselkoersen bovendien een lange termijnplanning is. “Verpakkingsmateriaal, het product zelf, vrachtkosten, container huurkosten spelen allemaal een rol in de prijsvorming, dus niet alleen de koers werkt belastend. En de prognose voor de komende periode is dat deze kosten juist omhooggaan”, attendeert Hasnoe. Hoe de regering dwars door alle buitenlandse invloeden de prijzen in de winkels zal laten kelderen, is iets waar VSW naar uitkijkt.

Naar zeggen van Hasnoe is het tot nu toe niet gelukt om de basisgoederen 20% goedkoper te maken, zoals de regering zich had voorgenomen. “Het is helaas niet gelukt met die importeurs.” Hasnoe vraagt zich af waarom er niet overgeschakeld wordt van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Bij subjectsubsidie wordt slechts een bepaalde groep gesubsidieerd, objectsubsidie kent dat onderscheid niet. De overheid zou met subjectsubsidie heel wat kunnen besparen. VSW wijst jaar in jaar uit op het belang hiervan, echter tevergeefs. VSW kijkt ernaar uit dat de winkeliersbranche ook betrokken wordt om de problemen in de sector op te lossen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: