‘Platform Suriname verdient excuses en reparaties’ gaat 3 april van start met Wikend Skoro

De organisaties Fiti Fu Wini, stichting Grani, Comité Boni, Federatie van Rastafarians, de Nationale Reparatie Commissie Suriname en het Kennisinstituut voor onderzoek naar Genocide en Reparaties en enige activisten hebben zich enige maanden geleden verenigd in het Platform Suriname verdient excuses en reparaties. 

Eén van de belangrijke projecten van het Platform is de implementatie van een project dat door stichting Grani onder leiding van Petter Richelieu en zijn team is ingebracht. Het gaat in deze om een educatief project dat gericht is op de vorming van jonge kinderen van Afrikaans-Surinaamse afkomst. 

Veel informatie over het Afrikaanse continent en de geschiedenis van de Afrikaanse mensen is voor velen onbekend, met uitzondering van negatieve informatie waar wij voortdurend mee worden geconfronteerd. Ook de andere kant van onze eigen geschiedenis, dat in de meeste geschiedenisboeken staat, wordt veelal verzwegen, afgezwakt of is in de taboesfeer geplaatst.

Het is daarom prijzenswaardig, aldus het Platform in een persbericht, dat binnen het Platform het besluit is genomen dat er een Wikend Skoro voor onze jongeren moet komen.Er wordt nauw samengewerkt met de stichting Afro Diaspora Nederland-Suriname die in Nederland al ervaring heeft opgedaan bij het ontwikkelen van een dergelijke school.

De officiёle naam van deze weekendschool is ’Sabi Yu Rutu Wikend Skoro Suriname’. De ‘soft launch’ van de Wikend Skoro is zaterdag  3 april van 9.00 uur tot 14.00 uur. 

De school stelt zich ten doel om een aantal competenties en karakteronderdelen bij de leerlingen van Afrikaanse-Surinaamse afkomst te bevorderen, te weten:

bewustwording, kennisverrijking en vorming op gebieden als geschiedenis, identiteit, spiritualiteit, zelfkennis, zelfreflectie, collectief samenwerken en ondernemerschap. Het leerlingenbestand van de school loopt van de leeftijden 6 tot 17 jaar.

Een totaal van 60 kinderen uit Paramaribo, Wanica en Saramacca hebben zich inmiddels aangemeld om aan de pilot deel te nemen. De technische leiding van de school is in handen van Elvira Waterberg. Het ligt in de bedoeling dat na de pilot een evaluatie volgt en dat er vervolgens gefaseerd op basis van een masterplan over het hele land dergelijke scholen worden opgericht.

Tijdens de feestelijke start van de pilot zullen kort het woord voeren Roseline Daan, directeur van het Departement Cultuur, Siegmien Staphorst, voorzitter van NAKS, Agnitha Jozefzoon, voorzitter van het Platform, Ronald Hooghart, Petter Richelieu en Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname.

error: Kopiëren mag niet!