Ontwateringsprobleem rond Zeedijk Nickerie wordt aangepakt

Het ontwateringsprobleem rond de Zeedijk in Nickerie wordt aangepakt. De gemeenschap van de omgeving heeft al jaren te kampen met verstoppingen van de aan- en afvoerkanalen. Terwijl de landbouwers momenteel in het oogstseizoen zitten, liggen de landbouwarealen in omliggende omgeving onder water. Dit maakt het oogsten van padie in de omgeving moeilijk. Het DNA-lid Stephen Madsaleh geeft dit te kennen tegenover Dagblad Suriname. Hij stelt dat ook de openbare school vaak last had van wateroverlast. Dit probleem is reeds vaker aangehaald bij de autoriteiten, helaas zonder resultaat. Door de oproep van de buurtbewoners aan de DNA-lid Madsaleh zijn de kanalen aangepakt in samenwerking met het districtscommissariaat. De lokale dr- en rr-leden hebben ook hun bijdrage geleverd. Het gemeenschap van Zeedijk is erg blij dat dit probleem eindelijk opgelost is. Madsaleh stelt dat speciale dank ook uitgaat naar het aannemingsbedrijf Soredjo, dat zijn graafmachine en medewerkers geheel kosteloos heeft ingezet. Dit stukje burgerparticipatie heeft ook een belangrijke rol gespeeld, aldus de parlementariër.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: