SWM start met project ‘Durotank Wassen’ bij president Santokhi thuis te Lelydorp

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft besloten, naar aanleiding van klachten over vervuild drinkwater, tot aan huis wateropslagtanks, de zogenoemde durotanks, een onderhoudsbeurt te geven. Met het project ‘Durotank Wassen’ is dinsdag een aanvang gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi thuis te Lelydorp in het district Wanica, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname.

Santokhi was ingenomen met het initiatief en zei, dat het goed is voor de dienstverlening naar de samenleving toe, maar meer nog voor verhoging van de volksgezondheid.

‘Veilig drinkwater voor de samenleving is bijzonder belangrijk’, aldus president Santokhi. Hij legde de nadruk op veilig en gezond drinkwater voor de samenleving. Hij bracht dit in lijn met een gezonde levensstijl. ‘We moeten er alles aan doen om gezond drinkwater voor de samenleving brengen.’

De regering gaat momenteel na hoe de tarieven voor de nutsvoorzieningen, waaronder drinkwater, aan te passen. Echter zal de samenleving ook eisen dat zij krijgt waarvoor zij betaalt.

President Santokhi wees er verder op, dat de Verenigde Naties 22 maart heeft uitgeroepen tot Internationale Waterdag. Er moet voor gezorgd worden dat veilig en gezond drinkwater voor elke burger beschikbaar is. Indien dit niet zo is, kan het gebeuren dat water in de toekomst tot de duurste producten gaat behoren. Er moet zodanig beleid gevoerd worden, dat elke burger op Surinaams grondgebied recht heeft op veilig en gezond drinkwater. 

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry sprak de hoop uit dat met het project het beter zal gaan voor wat betreft drinkwater in Suriname.

Orpheo Derby, hoofd Distributie SWM, legde uit dat cliënten bij de SWM het verzoek kunnen doen om hun wateropslagtank een wasbeurt te geven, tegen een kleine vergoeding. Het verschil met ondernemers die dit ook doen is dat SWM hét waterleidingbedrijf van Suriname is, over gekwalificeerd personeel beschikt, gecertificeerd is en ook nog de enige instantie die mag werken op de terreinleiding. 

Het schoonmaakproces houdt in het reinigen van de terreinleiding en de durotank met chloor. Daarnaast wordt het chloorgehalte gemeten. De duur van het proces is afhankelijk van de informatie die bij een eerste opname wordt ingewonnen. Indien nodig kunnen koppelingen of vlotters meteen worden vervangen. 

De SWM speelt meteen in op klachten over vervuild drinkwater en in de meeste gevallen blijkt het probleem bij de durotank te liggen of een lekkage. Wateropslagtanks blijken vaak jaren niet te zijn onderhouden, staan in weer en wind, hetgeen van invloed is op de kwaliteit van het water. Na de schoonmaakbeurt wordt er een sticker op de tank aangebracht waarop is aangegeven wanneer de volgende wasbeurt volgt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: