Minister Nurmohamed: ‘Personen die afval dumpen, zouden eigenlijk meteen moeten worden beboet’

Minister Tjon-Ahin: ‘Wij gaan studie laten verrichten van afvalgebeuren’

Burgers zien de afgelopen weken te vaak op de social media pagina’s van districtscommissariaten, met name die van gebieden in Paramaribo/Wanica, dat lokale autoriteiten en milieupolitie ‘optreden’ tegen personen, die vuil hebben gedumpt. Het vuil wordt verwijderd en wanneer een dumper bekend is, dan wordt die persoon gevraagd het afval zelf te verwijderen en ‘behoorlijk’ toegesproken, maar krijgt geen boete. Ook plaatsen de commissariaten foto’s van het gedumpte vuil met de mededeling dat het wordt verwijderd.

De samenleving vindt echter dat iemand die wet- en regelgeving overtreedt, conform die wet- en regelgeving moet worden beboet. ‘Laat de dumper zijn gedrag in zijn portemonnee voelen, zo wordt geredeneerd. Dat is effectiever dan de afvaldumper te vragen zijn gedumpt afval te verwijderen. Dan gaat hij een volgende keer gewoon weer zijn afval ergens dumpen, omdat hij ervan uitgaat toch geen boete te krijgen wanneer hij op heterdaad wordt betrapt. Met het uitdelen van een boete wordt zeker een signaal gegeven en komt er ook nog eens geld in de staatskas.’ Over het voorgaande vroeg de redactie aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en van Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu om een reactie te geven. 

‘De milieupolitie zou inderdaad gelijk kunnen beboeten’

De bewindsman van Openbare Werken stelt dat mensen die vuil hebben gedumpt, ‘eigenlijk meteen’ beboet moeten worden. ‘De milieupolitie heeft verregaande bevoegdheden, dus ze kunnen inderdaad gelijk beboeten en dan moet men onmiddellijk betalen. We zijn trouwens bezig dit ook voor de bouwpolitie mogelijk te maken, dat zij kunnen beboeten, nu kan deze dienst dat nog niet. Nu kunnen ze alleen voorschrijven dat iets verkeerd is.’

‘Voor wat betreft het vuil, meestal is het zo, dat je iemand meestal eerst aanspreekt en als dat opgelost wordt, dan hoef je niet over te gaan tot andere acties. Dus dat is normaal gebruik. Maar een persoon leert niet af, een tweede of derde keer wel. Wanneer wij van OW ons beleid ook heel goed duidelijk hebben en het hele volk het ook weet. Met die campagne gaan we beginnen, we zijn bezig alles voor te bereiden. De districtscommissarissen, ressortraads- en districtsraadsleden zijn op de hoogte. Wanneer iedereen op de hoogte is en bewust is ervan, dan kun je inderdaad gelijk hardhandig optreden.’

‘Op den duur wil ik inderdaad overgaan tot een harde maatregel’

Volgens  minister Nurmohamed zijn er ‘verschillende redenen waarom mensen hun vuil dumpen, dus je wilt ook niet vervelend zijn’. ‘Men zoekt de kortste weg en vooral in de arme wijken heb je een probleem. Daar heb je verschillende mensen op het erf, zaken zijn soms een beetje afhankelijk van elkaar. Soms is men niet zelf de oorzaak van het vuil, maar zijn andere mensen dat. Dus we willen eerst met goede voorlichting beginnen en dan wil ik inderdaad overgaan tot een harde maatregel.’

‘Huidige boetes belachelijk en compleet ineffectief’

Zijn collega Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu zegt in een reactie dat de huidige boetes ‘belachelijk en compleet ineffectief zijn’. Hij kan zich dus voorstellen dat een districtscommissaris een vuildumper vraagt om zelf zijn gedumpt vuil op te ruimen en geen boete uit te delen en het kenbaar maakt via social media. ‘De boetes zouden eigenlijk verhoogd moeten worden.’

‘Ik kan mijn frustraties bij een districtscommissariaat voorstellen. Het lijkt me nu effectiever door gedumpt afval te laten verwijderen. We moeten niet onderschatten het aspect van inflatie. Alles wordt duur, mensen kunnen geen pick-up huren om bijvoorbeeld hun grofvuil op te laten halen en kiezen ervoor om dat afval te dumpen. Natuurlijk, het kan beter, ook aan de kant van de burgers. Maar het kan ook gebeuren dat je een pick-up huurt en dat vervolgens de chauffeur het opgehaalde vuil gewoon ergens in de buurt dumpt en dan krijg jij de schuld.’

Tot slot zegt de bewindsman van onder andere milieu dat er een studie zal worden verricht van het hele afval-gebeuren. ‘Hoe manco’s kunnen worden aangepakt.’

PK

error: Kopiëren mag niet!