Het stinkt naar rotte vis

De afgelopen dagen zijn er enkele opmerkelijke zaken aan de orde geweest, waarvan wij zeker willen bespreken de zaak van, wat als eerste werd gemeld, de mishandeling van een coalitieleider van de ‘nieuwe’ regering en vader van de minister belast met godsdienstzaken. De aanleiding van de mishandeling leek niets te maken te hebben met godsdienst, eerder met zogenaamd ‘Sodom en Gomora’, maar daarop komen we straks zeker terug. Een mishandeling is soms gemakkelijk te verbergen en te ontkennen; de mishandelde loopt met pijn maar laat het niet merken. Uiterlijk is er dan van de mishandeling niets te zien, maar het blijft een mishandeling. Nu is er door de vermeend mishandelde in zijn typische stijl tegengesproken dat hij is mishandeld, hij zou wel zijn bedreigd en daartegen zou aangifte zijn gedaan. De politie heeft in deze geen mededeling gedaan. Maar het interessante is de aanleiding van de mishandeling / bedreiging en dat is ook de aanleiding om deze zaak hier te behandelen. De regering en de nieuwe coalitie hebben beloofd dat ze goed bestuur zullen brengen in Suriname. Goed bestuur heeft te maken met degelijk gedrag van de president, de vp, de ministers en de dc’s, maar niet te vergeten ook van de politieke leiders. Dat zijn de voorzitters van de 4 politieke partijen die in het ‘politiek voorzittersoverleg’ zitten. Twee zitten in de hoogste bestuurlijke functies, 1 zit in DNA en 1 kan niet eens verkozen worden door het decimeren van de partij. De voorzitter van de PL waar we het nu over hebben is al weer negatief in het nieuws gekomen voor het ministerssalaris dat aan hem wordt betaald, met alle franjes die hangen aan de functie van minister. We hebben gezegd dat het te maken heeft met hebzucht. Maar nu is er aanleiding voor een burger om de PL voorzitter te bedreigen of te mishandelen. De man zou ergens te “Leidingen” een toko hebben geopend, dat is een aardappelen-uien-winkel. We hebben al gemeld dat dienstwagens worden ingezet in verband met deze winkels en dat verschilt dus niet veel van wat de NDP deed met staatsmiddelen. We zouden niet verschrikt opkijken als straks zou blijken dat ambtenaren deze winkels van de politieke partij draaien. Nu wordt gemeld dat onze voorzitter op bezoek was bij de manager van zo een winkel op Leidingen. De manager is een moeder en naar verluidt zou de voorzitter een relatie hebben (gehad) met deze mevrouw/moeder. Maar wat de wrevel zou hebben gewekt bij degene die de PL-voorzitter heeft bedreigd/mishandeld, is dat onze voorzitter naast een relatie met de moeder, ook een relatie eropna heeft gehouden of houdt met een dochter van deze manager/moeder. En dat is dus een zeer interessante situatie waarin een meneer zit die beweert Suriname te zullen redden van wanbestuur en corruptie. Moreel-ethisch is het onkan dat een man die corruptie zal bestrijden een relatie eropna houdt met een moeder en haar dochter. En dat zou al helemaal niet kunnen, als deze meneer getrouwd is en een vrouw heeft, waarvan wij eens hebben gezegd dat hij haar naar het buitenland zou hebben verbannen naar een ambassadepost. Zodoende zou de weg vrij zijn gekomen zodat de meneer hier vrijelijk zijn dingetjes kon doen. Suriname is klein en er zijn veel verhalen van de voorzitter van de PL, verhalen die hem geen bewondering opleveren, maar eerder walging over hem.

In dit kader moeten wij zeker, weliswaar in het algemeen, wel noemen dat in Suriname nog een heleboel zaken niet onderzocht worden gelaten. We denken bijvoorbeeld aan mensenhandel, waarbij we zeker ook moeten denken aan kinderen en minderjarigen uit bijvoorbeeld andere landen. We herinneren u aan het geval van Nickerie waarin een politicus was betrokken. Er zijn situaties waarbij moeders als weduwe en alleenstaande, hun kinderen prostitueren aan mannen die middelen hebben en deze minderjarigen kunnen kopen. Zo wordt het huishouden draaiende gehouden. De Surinaamse media hebben een heel zwak onderzoekscapaciteit en informatie die in het buitenland op de hoofdpagina zou worden gezet, wordt in Suriname niet gepubliceerd. Zo komt het voor dat politici buitenshuis bij mensen slapen, terwijl ze met andere mensen zijn getrouwd.

Nu is de voorzitter van de PL weer op een onfrisse manier in het nieuws gekomen. Eerder kwam hij in het nieuws onder andere vanwege de zedenzaak in de ‘Miss Jawa’-zaak, waarvoor hij ook zou zijn veroordeeld. Van de EBG’er, president Venetiaan, moest hij toen afstand doen van zijn ministerspost. Deze nieuwe coalitie heeft beloftes van anticorruptie en degelijk bestuur gedaan aan het electoraat. En wat er nu naar buiten komt, past niet in wat Suriname nodig heeft. Het stinkt naar rotte vis. Waar Natio het volk nu 3 stappen hoop heeft, worden 2 stappen dan kapot gemaakt door onzedelijkheid en gebrek aan respect voor het volk, de mens en de vrouw in het bijzonder, die tentoon worden gesteld door bepaalde politieke leiders.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: