Netherlands Business Academy levert 15 bedrijfskundigen af

De Netherlands Business Academy (NBA) heeft donderdag 25 maart zes vrouwen hun bachelor bul bedrijfskunde overhandigd in Paramaribo. In het district Nickerie hebben negen personen de bacheloropleiding Bedrijfskunde succesvol afgerond. Zij mochten hun bul zaterdag 27 maart in ontvangst nemen. Eregast bij deze uitreikingen was minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).

De bewindsvrouwe gaf tijdens haar toespraak voor de afgestudeerden in Paramaribo aan, dat zij zelf ook een product is van de NBA en daarom enorm trots was dat ze als minister aanwezig mocht zijn om de afgestudeerden toe te spreken. Ze prees de NBA voor het feit dat de school een kwalitatief goede HBO- opleiding aan de samenleving biedt.  Opmerkelijk was, dat in Paramaribo alle negen afgestudeerden vrouwen zijn, maar de vraag is waar blijven onze mannen, vroeg minister Kuldipsingh. 

Ook in Nickerie heeft de minister de afgestudeerden toegesproken en de bul aan hen mogen overhandigen. Algemeen manager van de NBA, Romeo Soekhai, geeft aan dat de afgestudeerden hard gewerkt hebben en zeker klaargestoomd zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. ‘Met een HBO- opleiding bedrijfskunde hebben de afgestudeerden diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De afgestudeerden hebben competenties en vaardigheden meegekregen tijdens hun opleiding en kunnen hiermee zeker een wezenlijke bijdrage leveren aan de opbouw van het land.’

Shanti Raghoebir studeerde als beste af van de HBO-groep in Paramaribo en in Nickerie studeerde Anjaney Saroopchand als beste af.  Andere sprekers die tijdens de feestelijke bijeenkomst aan het woord kwamen, waren Jan van Zwieten, directeur van de NBA en Feike Witlam vanuit Nederland, die de afgestudeerden via zoom toespraken.

De HBO-opleiding bedrijfskunde van de NBA is vooral gericht op zakelijke professionals, die in deeltijd een HBO-opleiding willen volgen. De opleiding is Nova geaccrediteerd (Nationaal Orgaan voor Accreditatie) en de afgestudeerden krijgen een Nederlands diploma.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: