Gênante gelijkbenige charges van eigen spelers…

In de samenleving is een heleboel gezegd over de nv die op niet al te heldere wijze door personen zijn opgericht en waarbij 2 ministers betrokken waren. De oprichting van de nv heeft te maken gehad met doelen die de regering nastreeft en de regering heeft deze doelen nog steeds. Op de doelen zelf is er geen kritiek, wel op de wijze waarop de nv is opgericht. Bottomline is nu dat de regering het proces van oprichting van deze eerste nv niet meer zal laten voortzetten. En nu op correcte wijze wenst om een staats-nv op te zetten om investerings-en sociaal kapitaal aan te trekken. Er is een klacht die nog steeds weerklinkt in DNA en dat komt uit de gelederen van de regeringspartij Abop. De wijze waarop de kritiek en de aanval geopend wordt vanuit de gelederen van de Abop, laat zelfs de harde kern van de oppositiepartij NDP blozen.

De Abop maait het gras voor de voeten van de NDP weg wanneer het komt op het openen van aanvallen op de president in DNA. We merken met name dat het DNA-lid Belfort de president persoonlijk aan het bestrijden is, op gelijke wijze als hij dat deed toen hij pas minister van Juspol werd onder Bouterse. Toen bekritiseerde hij zijn voorganger elke keer wanneer hij in de media aan het woord kwam. En hij verdedigde president Bouterse met hand en tand…totdat hij niet meer de kans kreeg om weer minister te worden, omdat de wegen van de NDP en de Abop scheidden. Kritiek hebben op een regering en de keuzes van ministers kan, het kan komen van alle twee kanten.

Maar kritiek verschilt van persoonlijke aanvallen en het zegt wel wal over de samenwerking in de coalitie wanneer een partij met veel minder DNA-zetels structureel persoonlijke aanvallen opent op de invulling van het instituut van de president. De samenleving gaat ervan uit dat binnen de regeercoalitie er een subtiele ondermijning plaatsvindt van de president en zijn partij. De inzet zou moeten schijn andere politieke verhoudingen in 2025 en een andere invulling van het presidentschap. De aspiraties mogen er zijn, maar de wegen om het te bereiken moeten niet ontbloot zijn van elke ethiek. De wijze waarop pionnen worden ingezet om de eigen coalitie en vooral de president een hak te zetten, lijkt rechtsreeks te komen uit het bekend boek van Machiavelli.

Het is een beetje genant allemaal om mee te maken hoe de DNA-leden van de VHP zo hun best doen om geen ruzie in het openbaar te maken met een coalitiegenoot en een coalitiepartij, maar de VHP wordt steeds uitgedaagd. Wat voor een vreemde coalitie is dit, zou de burger zich wel eens kunnen afvragen. De vraag rijst ook of de Abop dat zou toelaten in een samenwerking met de NDP. Zouden ze toestaan dat elke vergadering een DNA-lid uit haar gelederen persoonlijke aanvallen opent op een president vanuit de NDP? We dachten het niet, we hebben het niet meegemaakt in de periode 2010-2015. Het is wel een vreemde samenwerking, die coalitie zoals die zich presenteert in DNA. De gemeenschap zou kunnen concluderen dat er agenten van de NDP zijn binnen de Abop die zich hebben laten verleiden tot persoonlijke aanvallen op de president.

Als het ons wordt gevraagd, dan zeggen wij dat het onmogelijk is dat in een kabinet er onduidelijkheid bestaat over de ondersteuning van de positie van de president. Wij vinden het overigens ook onterecht, omdat het niet strookt met de grondwet, dat wanneer er gesproken wordt over de regering, als leider daarvan niet alleen de president wordt genoemd, maar steevast ook de vp. Het lijkt alsof de achtergrond van dit alles is dat in principe een partij als de VHP de president niet had moeten leveren, ongeacht hoe groot haar electorale steun ook had moeten zijn. Het zijn vreemde sentimenten en heel mooie maatschappelijke fenomenen voor sociologen om te gaan onderzoeken. Het is allemaal niet mooi om aan te zien, dat het leiderschap in DNA onder de collega’s niet wordt erkend.    

In elk geval hebben wij nu een oprichting van de staats-nv op correcte wijze. Uit de statuten blijkt dat de nv door 2 ministers wordt opgericht die nu duidelijk handelen in hun hoedanigheid als minister en handelende namens de regering. Om geen twijfels te laten bestaan over het mandaat, wordt machtiging van het hoogste college van staat gevraagd middels de machtigingswet. Wordt de machtigingswet aangenomen, dan is er mandaat ook van DNA om de staats-nv op te richten. De doelen van de staats-nv zijn legitiem. Eerder zijn soortgelijke nv’s opgericht door de vorige regering, maar ze hadden weinig rendement. Deze regering heeft al vrij snel na haar aantreden, binnen 1 jaar, een grote fdi-investeerder aangetrokken. Velen kunnen nog komen, het ligt aan de regering om de beloften waar te maken.      

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: