KPS huldigt jubilarissen voor 35 en 40 dienstjaren

Voorzitter Hellings van de Politiebond wil structurele waardering voor personeel

Politie functionarissen en zogenoemde niet-executief personeel (Burgerpersoneel) die 35 en 40 jaren in dienst zijn bij het Korps Politie Suriname zijn vrijdag gehuldigd. Er waren 61 jubilarissen, waarvan vier jubilarissen met 40 dienstjaren en 1 al gepensioneerd, zo bericht het ministerie van Justitie en Politie.

De voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB) – interim voorzitter Burgerpersoneel – hoofdinspecteur Raoul Hellings heeft gesproken over de ontevredenheid van het personeel, de bejegening en de behandeling die zij in de afgelopen periode hebben gehad. Hij deed een beroep op de korpschef, Roberto Prade, om de huldiging van de jubilarissen tot een aanzet te maken voor structurele waardering van het personeel. 

Tot slot maakte de bondsvoorzitter van de gelegenheid gebruik de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, te vragen de bond van het burgerpersoneel uit te nodigen voor het verwezenlijken van hetgeen waarop zij recht hebben. Niet alleen de bondsvoorzitter, maar ook de minister en de korpschef, hebben aangegeven dat de politiefunctionarissen en het burgerpersoneel belangrijk zijn in de organisatie. De korpschef beaamde ook het verschil tussen het burgerpersoneel en de politieambtenaren, dus het executief en niet executief personeel. Hij feliciteerde de politiemannen voor de lange dienstjaren en bedankt de groep ,dat dankzij hen hij vandaag de dag daar kon staan. ‘Als u, uw plicht had verzaakt stond ik niet hier.’

Zowel korpschef Prade als minister Amoksi zijn ingegaan op de belangrijke rol die het Burgerpersoneel binnen de politieorganisatie vervult. De korpschef vindt dat er nu serieus gekeken wordt naar de waardering van deze groep. Ook kijkt hij uit naar de uitnodiging van de minister om de laatste jaren die deze jubilarissen nog hebben om het zo goed mogelijk voor ze te maken.

‘Het personeelsbeleid bij het ministerie van Justitie en Politie richt zich niet alleen op de prestatie van medewerkers, maar ook op het belonen en waarderen van medewerkers. U verdient bijzondere erkenning voor de geleverde bijdrage’, sprak minister Kenneth Amoksi de jubilarissen toe. Een minder prettige ontwikkeling voor de minister was om te vernemen dat er mensen ongeveer 14 jaar niet zijn bevorderd. De bewindsman heeft aangegeven dat hij uitkijkt naar de voordrachten vanuit het korps, zodat zij dat alles kunnen formaliseren. 

De minister richtte zich ook tot de gepensioneerden: ‘De werkcyclus in het leven kan vergeleken worden met een leerschool, levenswijsheid en levenservaring, omdat je met mensen met verschillende karaktereigenschappen moet samenwerken om het gemeenschappelijke doel van het korps succesvol te realiseren. U bent een toegevoegde

waarde, omdat het korps zonder u niet de bereikte resultaten zou hebben behaald. Nu mag u genieten van uw welverdiende pensioen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: