Het mooiste moment in het leven van Eddie Jharap

Het leven is vol momenten van betekenis. Als je denkt aan belangrijke momenten in het leven, kun je aan uiteenlopende gebeurtenissen denken. Vaak ervaren verschillende personen momenten en emoties ook anders. Sommige momenten in het leven zijn er om te vieren en sommige om afscheid te nemen. Er zijn momenten in het opleidingsleven het gezinsleven of in de werkcarrière. Er zijn gelukkige en verdrietige momenten. Alle momenten hebben hun waarde en er zijn eindeloos veel belangrijke momenten in het leven. Dagblad Suriname geeft in een reeks van interviews burgers, die hun sporen hebben verdiend in de samenleving op verschillende vlakken, alsook actieve politici, academici en vooraanstaande Surinamers de gelegenheid om te vertellen over het mooiste moment in hun leven. 

Carrière Eddie Jharap

Srirampersad Eduard ‘Eddie’ Jharap is geboren op 24 juni 1944 in de toenmalige district Suriname. Na de lagere en middelbare school te hebben doorlopen in ons land studeerde Jharap Geologie aan de Rijksuniversiteit Leiden in Nederland. Daar behaalde hij een doctorale graad (dr) Nadat hij 10 jaren bij de Geologisch- en Mijnbouwkundige Dienst van Suriname (GMD) had gewerkt, werd hij de eerste directeur van Staatsolie in 1980, na de oprichting. Jharap is 35 jaar actief geweest in de Surinaamse mijnbouw en is 25 jaar lang directeur van Staatsolie geweest. In gesprek met Dagblad Suriname geeft Jharap aan dat zijn goede trackrecord, waarbij hij feilloos een kwart eeuw leiding heeft gegeven aan Staatsolie, neerkomt op het hoog houden van normen en waarden. “Mensen hebben natuurlijk geprobeerd om zaken die verkeerd zijn te doen. Ook politici hebben dat getracht. Maar ik heb daar nooit behoefte aan gehad. De mensen kenden mij ook.” Jharap geeft aan dat hij met een tevreden gevoel met pensioen ging op 1 januari 2006. “We zijn met niets begonnen. Toen ik vertrok, waren alle zaken in place voor de ontginning en productie van olie. Ik had iets unieks gedaan. Staatsolie is een bedrijf met eigen productie, met kader en alles wat noodzakelijk is in de sector.” 

Mooiste moment en wens voor Suriname

Desgevraagd over het mooiste moment in zijn leven memoreert Jharap een gebeurtenis in 1981. “Toen ik de eerste proefboring deed op het erf van landbouwer Poeran te Saramacca. Het was kilometer 12 en de verkenningsboring was meteen raak. Er was een goed productieniveau. Dat heeft direct de hele olie-industrie en de nationale ontwikkeling aan het rollen gebracht. Dat was een heel mooi moment. De mensen aldaar zijn zo hartelijk geweest. Ze hebben alle mogelijke medewerking verleend, ondanks dat zij zelf wat schade hebben geleden. Hun kippen en doksen gingen in de olie spelen en bezweken. Dat is het mooiste moment voor mij geweest.” Over zijn toekomst wenst stelt Jharap dat “Staatsolie goed is voorbereid op de grote voorraden aan olie en gas”. “De visie dat er genoeg kader en kennis in eigen huis moet zijn, is gerealiseerd. Als volk moeten wij voldoende mogelijkheden hebben. De contracten zijn goed. Wij zullen enorm veel geld binnenkrijgen in de komende jaren. Het systeem moet gehandhaafd blijven, we moeten kennis blijven opdoen. We moeten blijven werken. Het ligt aan de politiek om de grote hoeveelheden aan geld goed in te zetten. Ik wens dat we daarbij rekening blijven houden met algemeen geldende normen en waarden”, stelt hij. Eddie Jharap is voor zijn bewezen diensten gedecoreerd met de hoogste onderscheiding van ons land. Jharap is drager van de Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster.

Asad Mushtaq

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: