Dak- en thuislozen hinderen op diverse wegen in de stad het verkeer

Iedereen weet het, er zijn nogal wat dak- en thuislozen, zwervers in de volksmond genoemd, die zich ophouden in Paramaribo, vooral op locaties in het centrum. Sommigen gedragen zich naar omstandigheden netjes, maar anderen worden door burgers door hun gedrag als irritant ervaren. Soms kunnen dak- en thuislozen zich agressief gedragen. Maar, niemand kent de achtergrond van een individuele zwerver. Mensen kunnen door allerlei persoonlijke omstandigheden tot de straat veroordeeld zijn. Dat neemt niet weg dat ook deze groep Surinamers zich moet houden aan wet- en regelgeving, waarden en normen. Maar, steeds meer blijken weggebruikers hinder te ondervinden van de dak- en thuislozen. Vooral wanneer ze opduiken bij verkeerslichten op kruisingen en zich hinderlijk en soms agressief gedragen jegens verkeersdeelnemers.

Het kan gebeuren dat een automobilist, die voor een verkeerslicht wacht, plotseling geconfronteerd wordt met een zwerver die hem bijvoorbeeld om geld vraagt. Maar veel van de dak- en thuislozen dragen geen mondkapje ter bescherming tegen het Coronavirus en kunnen dus een extra bedreiging vormen voor een wachtende automobilist bij een verkeerslicht. 

Het is onduidelijk of het Korps Politie Suriname voor het probleem van zwervers op kruisingen structureel aandacht heeft en dak- en thuislozen verwijdert. De afdeling Voorlichting van de politie was hieromtrent niet bereikbaar voor een reactie. Overigens, op 4 maart werd door de regering de Commissie Homeless People geïnstalleerd, die oplossingsmodellen moet bedenken om het vraagstuk inzake dak- en thuislozen structureel en duurzaam aan te pakken. De commissie moet met een plan komen hoe dak- en thuislozen, die op straat verblijven, opgevangen en begeleid kunnen worden. Daar komt ook resocialisatie bij kijken, zodat zij geleidelijk aan terug kunnen keren in de samenleving. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: