Minister Tjong-Ahin installeert Commissie Kustbescherming en Oceaanbeheer

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft vrijdag de Commissie Kustbescherming en Oceaanbeheer geïnstalleerd die tot doel heeft om integraal en coherent beleid te maken met betrekking tot het beheer van onze kust en de oceaan. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De bewindsman zegt, dat de regering zich ervan bewust is dat het kustgebied een zeer kwetsbaar gebied is. ‘Het is het gedeelte van ons land waar de meeste van ons wonen en werken en door de jaren heen het meest geïnvesteerd is door Surinamers.’

Wanneer dit gebied nu kwetsbaar is vanwege de zeespiegelstijging, moeten er extra maatregelen getroffen worden bescherming te hebben. Dit is volgens minister Tjong-Ahin een enorme uitdaging, vooral omdat elk gebied zijn eigen specifieke problemen heeft. Het is belangrijk dat er op een meer integrale manier wordt gekeken naar de kust en de bescherming hiervan. 

Voor wat betreft de oceaan zegt de ROM-minister, dat er tot nog toe vrij weinig aandacht besteed is aan dit gebied. Het is nu wel tijd dat dit gebeurt, vooral vanwege de economische activiteiten zoals visserij, maar meer nog vanwege de komende activiteiten in de oliesector.

Tjong-Ahin erkent dat deze activiteiten nooit zonder milieueffecten gaan, vandaar ook het belang van de commissie. Het betreft een interdepartementale commissie waarin alle actoren binnen de overheid bij elkaar zullen komen om zich te buigen over het beleid, de aanpak en hoe samen te werken om het kustgebied te managen. Zij zal nagaan welke programma’s en projecten hiervoor uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast zullen er door donoren gesponsorde projecten als ondersteuning dienen voor de werkgroep. 

De commissie wordt bemenst door vertegenwoordigers van ministeries die direct te maken hebben met het kustgebied en oceaan, te weten Natuurlijke Hulpbronnen, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken. Verder hebben ook het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zitting.

Aangezien het om een collectieve aangelegenheid en verantwoordelijkheid gaat, zal de commissie ook non-gouvernementele organisaties en particulieren betrekken bij het formuleren van beleid. De bewindsman ziet binnen drie maanden al een concept actieplan gepresenteerd worden. 

De bedoeling is dat de commissie een permanent karakter krijgt en het ministerie zal adviseren over het beleid naar de internationale gemeenschap.

error: Kopiëren mag niet!