Het begint ook erop te gaan lijken

Intussen gaan wij richting 1 jaar van de nieuwe regering, een regering die in de campagnes terecht heel veel nadruk heeft gelegd op waarden en normen, op goed bestuur, vrij van corruptie en verspilling.  Na de verkiezing hebben de coalitiepartijen met zijn allen beterschap beloofd, corruptie, onrechtmatige verrijking en hoge salarissen voor niemendal om mensen te regelen zouden tot het verleden behoren. We lezen in het Regeerakkoord het volgende: “De Coalitie ziet het leiderschap dat hen is toevertrouwd door het Surinaamse volk als een eervolle opdracht tot dienend leiderschap en het leveren van optimale prestaties;

dit laatste ook als voorbeeld en inspiratie voor met name de jeugd om altijd te streven

naar de beste prestaties.” We benadrukken ‘dienend leiderschap’ en ‘inspiratie voor de jeugd’. In het regeerakkoord wordt herhaaldelijk verwezen naar goed bestuur. Van de 4 politieke leiders van de 4 politieke partijen zitten 2 in de top van het bestuur als president en als vp (van de 2 grootste partijen). Twee van de politieke leiders – beiden voormalige DNA-leden en voormalige ministers, dus met de nodige pensioenen en uitkeringen – blijken nu raadsadviseurs te zijn geworden en wel met betaling van een loon en alle uitkeringen en vergoedingen die betaald worden aan een minister. Een van deze leiders had al in het begin haastig en prematuur aangegeven dat hij minister zou worden, maar het ging niet door. Deze raadadviseurs zijn zogenaamd belast met Woningbouw en Armoedebestrijding. En nu begint deze regering een klein beetje in zijn handelingen te gaan lijken op de vorige. En uitgerekend deze politieke leiders hadden zoveel commentaar op het systeem van de vorige regering waar allerlei regeringsadviseurs ook werden aangesteld met ministerssalarissen en faciliteiten. Tijdens de regering Bouterse werd dit systeem van raadsadviseurs met ministerssalarissen toegepast. Dit systeem is zeker toegepast bij de 2 raadadviseurs die gingen over de verschillende benoemingen(ex-president en ex-minister Biza), maar ook 2 anderen die bezig waren met onder ander onderwijs (denk maar aan de mislukte inkoop van de boeken) en o.a. ambtenarenzaken kregen deze behandeling. Een ontslagen minister (Juspol) kreeg ook na zijn ultrakorte periode als minister ook deze zelfde behandeling. Maar deze behandeling verdienden ook naar verluidt 2 andere ministers (OW en Sport en Jeugdzaken) die moesten worden afgezet en actief bezig werden met de campagnes van 2020. De toenmalige oppositie (de huidige coalitie) had hiertegen veel commentaar en kwam zeker de aanstelling van de minister met een ultrakorte zittingsperiode onder druk te staan. Dit systeem heeft totaal geen toegevoegde waarde. Voor armoedebestrijding is er een heel ministerie van Sozavo opgericht, met afdelingen, programma’s en deskundigen. De raadsadviseur die zogenaamd armoedebestrijding zal doen heeft de gewoonte om winkels te openen, maar dat zijn winkels van de politieke partij. En dan wordt er daarbij niet eens geschroomd om minderjarige kinderen in te zetten als medewerkers en dienstvoertuigen compleet met blauw kentekenplaat. Dit, terwijl de Biza-minister het heeft over ‘pak de dief’ en het misbruik van staatsmiddelen. Dit systeem draait alleen om het geld en de faciliteiten die de politieke leiders moeten krijgen, Het geeft weer geen goed signaal, het is een signaal van wie het kruis heeft zegent zichzelf. Naast het hoge salaris, komen er nog vervoer, chauffeurs, bewaking en huishoudelijk personeel erbij. Opmerkelijk is dat deze personen al andere royale inkomsten hebben van staatswege. Ze leven dus letterlijk van de belastingbetaler. De kritische burgers ziet deze betalingen van Rusland en Somohardjo niet als een vergoeding maar als hebzucht. Hoe gaat de regering dan anderen motiveren om zich keurig te gedragen en onethisch gedrag achterwege te laten? Het signaal is ook verkeerd naar de ambtenaren die in de verschillende sectoren zitten waar er jarenlang klachten zijn met betrekking tot de integriteit. Zaken worden niet gecorrigeerd, maar ze worden voortgezet. De functie van raadadviseur vormt geen onderdeel van de staatstructuren die noodgedwongen ingevuld moeten worden om vacatures te voorkomen. Onder de regering Bouterse werd het duidelijk dat raadsadviseurs een constructie zijn om bepaalde uitverkoren mensen te voorzien van een royaal salaris. En dan wordt er werk voor ze gecreëerd en worden ze zogenaamd ingezet. De geruchten deden de ronde dat raadsvergaderingen dagelijks begonnen met een potje whisky drinken en later het aanrukken van lekken eten op staatskosten. De mensen houden zich op rondom het kabinet van de president en voelen zich daardoor ook een beetje president. Maar meer nog draait het om de lonen en de faciliteiten die erbij komen. Woningbouw is evenals armoede toegewezen aan ministers. Er zijn programma zoals de Lisp-programma’s die woningbouw kunnen doen. Door het inschakelen van allerlei tussenpersonen en raadadviseurs worden ministers onder curatele gesteld en worden ministeries uitgehold waardoor ambtenaren zich minder betrokken voelen. Somohardjo is geen wetenschapper die afgestudeerd is in de concepten van armoedebestrijding, nog minder is Rusland afgestudeerd op woningbouw. Bovendien rijst de vraag hoe Rusland als DNA-lid de regering kritisch in DNA gaat begeleiden als hij zelf advies voor dat beleid heeft gegeven.            

error: Kopiëren mag niet!