Voorzitter Vereniging van Logopedisten: ‘Het probleem dat sommigen hebben met het mondkapje zit vooral tussen de oren’

‘Ik heb nog geen onderzoek gelezen, waaruit blijkt dat dragen mondkap negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid’

Het wel of niet dragen van een mondkapje, één van de covid-19 maatregelen, leidt overal in de wereld tot discussies. Er zijn voor- en tegenstanders van het mondkapje. Ze zouden kunnen leiden tot allerlei extra gezondheidsproblemen, waaronder problemen met de stem en keel door een verminderde toestroom van zuurstof, maar aan de andere kant zijn er internationale officiële gezondheidsorganisaties, zoals de WHO (World Health Organization), die juist stellen dat het mondkapje zeer effectief is in de strijd tegen het coronavirus en niet leidt tot allerlei bijkomende gezondheidsproblemen. Maar wie heeft gelijk? Is er een gelijk? Hebben beide ‘kampen’ niet een beetje gelijk, een beetje de waarheid in pacht?

‘Ik zie juist veel minder mensen in de praktijk met stemklachten’

Gracia Nelson, logopedist/stottertherapeut en voorzitter van de Vereniging van Logopedisten in Suriname, werkzaam in het St. Vincentius Ziekenhuis, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat zij juist veel minder mensen in de praktijk ziet met stemklachten. ‘De precieze reden weet ik niet. Het kan te maken hebben met het advies om thuis te blijven en het feit dat onze sociale interacties zijn verminderd, waardoor we minder hebben gesproken. Opvallend is dat logopedisten geen meldingen hebben gehad van patiënten met het post covid-syndroom, die problemen kunnen ervaren met slikken en spreken.’

‘Slechthorenden en doven ondervinden extra beperking’

Op de vraag of het dragen van een mondkapje gevolgen voor het spreken heeft en/of andere issues, die zich kunnen voordoen rond de mond, antwoordt Nelson: 

‘Issues rond het dragen van een mondkap doen zich voor op het gebied van de verstaanbaarheid. We luisteren namelijk niet alleen met onze oren, maar onze ogen helpen enorm om onze gesprekspartner te verstaan. Slechthorenden en doven ondervinden daardoor een extra beperking. Het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom ook voor deze groep en de begeleiders een uitzondering gemaakt, omdat voor hen het spraakafzien (liplezen) belangrijk is om de gesprekspartner te begrijpen. Longpatiënten en anderen die ontregeld kunnen raken door het dragen van een mondbedekking hebben van het RIVM eveneens respijt gekregen.’

‘Ik constateer afname van stemcliënten’ 

Nelson: ‘Ik heb vooralsnog geen onderzoek gelezen, waaruit blijkt dat het dragen van een mond-neusbedekking negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Maar mensen die ook zonder mond- en neusbedekking hun stem op een verkeerde manier gebruiken, kunnen sneller stemproblemen ontwikkelen, omdat ze nog meer spanning/kracht leggen bij het spreken. Het spreken hoort eigenlijk op een ontspannen manier met een ontspannen ademhaling te gebeuren. Ik zou juist denken dat er meer aanmeldingen zouden zijn van stemproblemen, maar dat is in de afgelopen periode niet het geval geweest. Integendeel is er een afname van stemcliënten mogelijk, omdat velen ook thuis hebben gezeten en geen beroeps gerelateerde stemklachten hebben gekregen.’

Volgens de voorzitter van de Logopedisten Vereniging zit het ‘probleem’ van het mondkapje ‘voor een groot deel tussen de oren’. ‘Op social media hebben mensen weleens geklaagd over het niet goed te kunnen ademen en moeite hebben met het praten. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een verkeerde ademhaling. Praten doen we op onze uitademing. Als er verkeerd wordt geademd, zal dat gevolgen hebben voor onze stemgeving. Als er met meer kracht wordt gesproken, leggen we onnodig spanning op onze stembanden. Dat kan na verloop van tijd zorgen voor stemproblemen.  Mondmaskers worden al jaar en dag gebruikt binnen de gezondheidszorg. Er zijn ook onderzoeken geweest, die ontkrachten dat mensen minder zuurstof inhaleren door een mond- en neusbedekking. De CDC (Centers for Disease Control and Prevention), de Amerikaanse gezondheidsautoriteit, heeft een poos geleden zelfs geadviseerd twee mondmaskers aan te doen, omdat de ademlucht beter wordt gefilterd. Dat zou volgens mij niet zijn gebeurd als het zo slecht bleek te zijn.’

Tot slot heeft Gracia Nelson nog een boodschap: ‘Een mond- neusbedekking is deel van de maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus. Het is dus belangrijk die op te hebben. Mocht iemand benauwdheid ervaren, dan kan een logopedist worden geraadpleegd die een persoon leert hoe ontspannen te ademhalen of zoek op Youtube eens naar een filmpje over de buikademhaling en ademsteun.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: