Gajadien: “CBvS heeft gefaald in toezichthoudende taak”

De Nationale Assemblee (DNA) heeft dinsdag een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, merkte op dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de achterliggende periode gefaald heeft in het goed toezicht houden op bank en kredietwezen. Het financieel wanbeheer onder de vorige regering Bouterse/Adhin is volgens Gajadien helemaal af te keuren. Hij stelde dat er gevallen waren waarbij uit de pot van Financiën zelfs een vliegtuig werd gekocht voor een dorp voor bijna 280.000 Amerikaanse dollar. . Volgens het Assembleelid is het toestel de helft minder waard dan het bedrag dat is betaald. “Dan begrijpt u wat voor graaipot er was bij de SPSB. De Centrale Bank heeft in haar primaire taak conform de Bankwet gefaald. Zeker wanneer wij kijken naar het jaarverslag van 2015, dan zien we hoe slecht het aan toe ging. Met de gewijzigde beleidsinzichten zullen wij wel in staat zijn om gezamenlijk die ordening die nodig is voor onze financiële sector te kunnen bewerkstelligen”, aldus Gajadien die eraan toevoegde dat onder het toeziende oog van de moederbank er zelf een megafraudezaak zich heeft voorgedaan bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

Zwarte bladzijde in de financiële historie

De VHP’er typeert dit als een zwarte bladzijde in de financiële historie van het land. Met de nieuwe wet drukt Gajadien alle actoren op het hart om zich strikt aan de wettelijke bepalingen te houden. “Ik vraag de regering om duidelijkheid in de samenleving te brengen. Ik vraag de Centrale Bank: waar was uw toezicht op de banken? Hoe zijn mensen gewoon in staat geweest om gelden uit de banken weg te halen en vliegtuigen te kopen en allerlei andere trainingen en uitgaven te doen. Wat blijkt uiteindelijk? Het is in handen gekomen van een gewone particulier. Is de pot van Financiën daarvoor?”, stelde Gajadien. De politicus deed een beroep op de huidige regering om zo snel als mogelijk duidelijkheid te brengen over waar gelden precies zijn gegaan. “Laten wij die loopholes die er waren duidelijk identificeren”, aldus de politicus. Hij voegde eraan toe dat hij nu begrijpt waarom tijdens de vorige regeerperiode geweigerd werd concreet antwoord te geven op vragen over de SPSB in het parlement.

Achaibersing: USD 443.685 betaald voor vliegtuig

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft later op de dag bevestigd dat een vliegtuig is gekocht en dat USD 443.685 hiervoor betaald is via de rekening van de Staat bij de SPSB. Het vliegtuig is gekocht in juni 2017. Het is opvallend dat ruim een week geleden, op 15 maart 2021, een bedrag van USD 150.000 is teruggestort op de rekening van de Staat. Gisteren is nog eens USD 30.000 teruggestort. Blijkbaar is dit volgens Achaibersing gebeurd omdat er een onderzoek gaande is.

Twee ex-parlementariërs bezig

Gajadien zei verder dat er twee ex-parlementariërs zijn die via stichtingen ook bezig zijn bedragen over te schrijven en af te boeken. Volgens hem gaat het om dubieuze praktijken. “Ik vraag serieusheid voor onderzoek. Als er tientallen miljoenen, 9 miljoen, 4 miljoen overgemaakt worden, het is triest wat men gedaan heeft met gelden van deze samenleving. Vandaag is de samenleving de dupe ervan en moet zij opofferingen daarvoor brengen”, aldus Gajadien.

Adhin: ‘Geen cent is bewezen’

NDP-parlementariër Ashwin Adhin die vicepresident was tijdens de vorige regeerperiode zei dat tot nu toe ‘geen cent is bewezen’ dat gebruikt is bij de CBvS en de SPSB en nu dus in behandeling ligt bij de strafrechter. Volgens de NDP’er kijkt deze coalitie en de regering alleen naar negatieve zaken uit de vorige regeerperiode, maar verzuimt de corruptieve zaken in deze periode aan de orde te stellen bij de pg. “Ik verzoek u om weinig schijnheilig te spelen en met hypocriete opmerkingen te spelen”, aldus Adhin.

Girale dollarkoers stabiel rond SRD 17.25 en SRD 17.50

De vorige Valutawet is ingetrokken nadat deze regering aan de macht kwam. 

De nieuwe Valutawet heeft tot doel het tegengaan en voorkomen van speculeren met vreemde valuta en het bestrijden van illegaal opererende geldtransactiekantoren. Indien de regering en de minister van Financiën en Planning niet ingekomen waren om zaken te beheersen, zou er volgens Gajadien een inflatie zijn van 91% en zou de dollarkoers nu rond de SRD 55 zijn. “Gelukkig heeft die samenleving bewust gekozen voor een integer bestuur om ervoor te zorgen dat er een halt komt aan de wildgroei van de koers. Wij zijn in staat geweest om binnen kort termijn, bijkans 3 tot 4 maanden, de girale wisselkoers niet verder te laten gaan dan die SRD 17.25 en SRD 17.50. Dat is een indicatie dat er buiten allerlei speculaties plaatsvinden”, aldus de parlementariër.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: