‘Tractor is bij neefje Faizal Abdoelgafoer’

Onderzoek verdwenen zwaar materieel OW Coronie

De Staat Suriname lijdt miljoenen aan verlies door de verdwijning van nieuwe bussen en zwaar materieel die gekocht zijn in de periode van de regering Bouterse/Adhin. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft op 19 februari de procureur-generaal (pg) gedocumenteerd gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de verdwijning. Uit de documenten, waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, blijkt dat de afdeling Interne Controle (IC) op 18 januari op verzoek van Nurmohamed een onderzoek heeft verricht ten aanzien van de tractor en graafmachine in het district Coronie die mogelijk de Staat toebehoren. Het gaat opvallend genoeg niet om een simpel onderzoek aangezien er uiteindelijk gebleken is dat haast alle directoraten langs elkaar heen werken en administratief zaken niet goed worden afgehandeld. De afdeling Interne Controle heeft met diverse personen gesprekken gevoerd. Districtscommissaris Maikel Winter van Coronie gaf hierbij aan IC te kennen dat de tractor en graafmachine op 8 banden aan de Soemboredjoweg gesignaleerd waren. De gewezen dc Remi Tarnadi had volgens Winter de arbeiders al op de hoogte gesteld en voorbereidt dat Coronie een graafmachine zou krijgen, maar die is plotseling naar de Soemboredjostraat gestuurd. De tractor is volgens Winter bij ‘het neefje van Faizal Abdoelgafoer’ (ex-minister tevens raadsadviseur van ex-president Desi Bouterse). Het gaat om ene Vincent S.

‘Neefje Abdoelgafoer’ weigert papieren als bewijs te overleggen

Winter verklaarde verder dat niemand papieren omtrent de tractor en graafmachine gaat kunnen overleggen, want Abdoelgafoer en Graanoogst zouden de machines gelijk hebben weggestuurd in plaats van deze te sturen naar het ministerie van RO in Coronie. Interne Controle merkte in het document op dat bij het huis van Vincent S. er wel sporen zijn aangetroffen van een tractor. Vincent S. ontkende echter dat hij machines van de overheid bij zich heeft. Vincent S. is verder niet bereid de papieren te overleggen als bewijs dat de machines inderdaad van hem zijn en zegt dat de afdeling Interne Controle niet de bevoegdheid heeft om hem te vragen om de papieren te overleggen. In een gesprek met Ivan K., bij wie vermoedelijk de graafmachine is, kreeg IC ook weinig informatie. Ivan K. ontkende ook dat hij machines van de overheid bij zich heeft. Het bewijs dat hij zijn eigen graafmachine heeft zou Ivan K. afstaan aan de afdeling Interne Controle, maar tot en met 26 januari 2021 is dat niet geschiedt. IC concludeert dat het feit dat beide mannen weigeren documenten te overhandigen er wel een vermoeden bestaat dat de machines aan de overheid toebehoren. Daarom is ook aanbevolen om de politie in te schakelen.

Van het kastje naar de muur over tractor

Winter zei verder dat de coördinator van Openbaar Groen (OG) Coronie, Eric Boldwijn, ook een tractor onder zijn beheer had, maar dat die ook op één of andere dag is verdwenen uit Coronie. Boldewijn vertelde in zijn interview met IC dat Openbaar Groen Coronie een tractor had, maar die is meegenomen door de leiding van OG –Paramaribo en zich nu dus op het terrein van OG-Paramaribo bevindt. Dat gebeurde volgens hem onder het bewind van de toenmalige directeur Wolff van OG. Volgens de dc is er wel een kleine graafmachine (HGM) die gebruikt wordt voor het opschonen van het Coppenamegebied. Die is onder beheer van ROS, maar is drie maanden terug persoonlijk door de minister aan hem overgedragen.

Onbeschofte districtssecretaris weigert informatie te geven

Opvallend in de documenten is dat de diverse verantwoordelijken steeds doorverwijzen en de vinger wijzen naar de hoofden van andere afdelingen. Nancy Sabajo, verantwoordelijke van de afdeling Mechanisatie op het directoraat OG en dus de afdeling die de administratie van zwaar materieel die aan diverse overheidskantoren worden verstrekt bijhoudt, zegt dat het in dit geval gaat om een tractor met talud maaier (D2244) die geregistreerd is op het districtscommissariaat Wanica (Lelydorp). Volgens Sabajo zou de toenmalige dc, Audrey Hankers, de tractor hebben meegenomen ondanks het bekend bij haar stond dat het een elektrisch probleem en lekkages had. In het kader van verder onderzoek van IC bij het districtscommissariaat werd een gesprek gevoerd met de districtssecretaris. Die gaf aan dat hij niet bekend is met D2244, maar dat hij wel één tractor heeft met het kentekennummer D2241. De districtssecretaris zei toen dat hij terug zou koppelen met de districtscommissaris, maar bij terugkeer gaf hij de medewerkers van IC te kennen dat hij geen informatie gaat verstrekken en dat de minister van OW eerst schriftelijk toestemming moet vragen voor dit onderzoek. “Zijn toon was ruw en luid en gaf aan dat wij de minister aangeven dat hij Ashruf heet, dan weet u als minister gelijk met welke onbeschofte man u te maken heeft”, aldus IC in het rapport aan de minister van OW.

Directoraten werken langs elkaar heen

Bij terugkoppeling is het ook Sabajo niet gelukt om informatie los te krijgen van de districtssecretaris. Volgens Sabajo staat D2241 juist geregistreerd op naam van het ministerie van LVV. Wanneer het naar de dc van Wanica (Lelydorp) is gestuurd, is dat zonder haar kennisgeving gebeurd. Wel staat volgens Sabajo tractor D2242 onder beheer van de dc van Wanica (Lelydorp) aangezien dat in haar administratie staat. Bij natrekking bij de afdeling Autowerkplaats blijkt dat D2241 geregistreerd staat op naam van Openbaar Groen, D2244 op naam van dc Wanica en D2246 op naam van OG-Coronie. De afdeling Interne Controle concludeert hieruit dat de directoraten langs elkaar heen werken en administratief zaken niet goed worden afgehandeld.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: