Hulde aan het medisch personeel en de vrijwilligers

In het afgelopen weekend hebben personeelsleden van BOG, verplegenden uit ziekenhuizen, vrijwilligers waaronder van de Lions en het bedrijfsleven, weer duizenden in KKF gevaccineerd tegen het covid-virus. De doelgroepen (waaronder de 60-plussers) werden opgeroepen voor een prikje in de ochtenduren en in de media werd bekendgemaakt dat het publiek vanaf 14.00 uur zich kon aanmelden voor een prikje. Het ging dan om 60-plussers en personen tussen de 40 en 60 jaar met risicofactoren zoals een chronische ziekte of overgewicht. Uiteindelijk bleek, na een call naar BOG, dat de burgers al om 12.00 uur terecht konden bij KKF voor een spuitje. Bij de ingang leek bij een blik op het terrein dat het een chaotische langdurige bedoening zou worden, maar niks was minder waar. Bij de ingang zijn de personen hun temperatuur gecheckt en kreeg men een nummer. Daarna werd gecontroleerd of mensen al waren geregistreerd. Dat was meestal digitaal al gebeurd. Voor het geval dat niet aan de hand was, werden de personen direct geregistreerd. En vanaf dat moment grepen de vrijwilligers en de mensen die aan het werk waren op zeer klantvriendelijke wijze in, waarbij ook rekening werd gehouden met minder mobiele mensen en met zieke personen. Het nummer werd steeds afgeroepen en mensen moesten steeds aanschuiven van de ene ruimte naar de andere, totdat de bloeddruk werd gemeten, een formulier en een kaart werden ingevuld en men uiteindelijk in een ruimte een prik kreeg. Met betrekking tot de prik moet gezegd worden dat veel burgers dit als een drempel ervaren. Maar er zijn verschillende getuigenissen die bevestigen dat het spuitje op zeer kundige wijze wordt toegediend. Velen hadden niet eens door dat ze een spuitje hadden gehad. Na het spuitje zijn de gevaccineerde personen in een grote geventileerde hal opgevangen en werden ze geobserveerd. Daar werden dan de namen van de gevaccineerde personen 1 voor 1 opgeroepen. En precies waar men zat werd men met een kaart benaderd door dienstdoende personeel en vrijwilligers en kreeg men tips over de tweede prik en eventuele bijwerkingen. Daarna kon men nog gratis een halve liter water en een bacoven (soms zelfs 2) meekrijgen om het lichaam alvast te ondersteunen. Op straat maakten de mensen die na hun vaccinatie liepen naar hun vervoermiddel een voldaan gevoel. En gevaccineerde burgers moeten het ministerie van Volksgezondheid, BOG, het dienstdoende personeel, de vrijwilligers en het bedrijfsleven dat zijn hulp aanbood, zeker dankbaar zijn voor de gelegenheid om gratis en op kundige wijze te zijn gevaccineerd. De vaccinatie is ter bescherming van degenen die beschermd moeten worden tegen een besmetting. De besmetting kan nog steeds plaatsvinden, maar de gevolgen zullen over het algemeen minder ernstig zijn waardoor ernstige ziekte en hospitalisatie kan worden voorkomen. Daardoor wordt aan de ene kant menselijk leed voorkomen, maar zorgen de bereidwillige burgers ervoor dat ze niet onnodig druk leggen op het openbare gezondheidszorgsysteem. Daardoor is het dan mogelijk dat reguliere zorg nog wordt gegeven aan degenen die dat nodig hebben. Maar uiteraard kan de regering burgers niet dwingen om zichzelf te beschermen. Er zijn dus nu twee groepen burgers in de samenleving. Eerst is er de ene groep die meewerkt met de regering en helpt om het gezondheidszorgsysteem niet te overbelasten en zichzelf ook beschermen. Dan is er de groep die denkt dat ze niet besmet zullen raken, dat als ze besmet raken er niets met ze zal gebeuren of dat ze nog de kat uit de boom willen kijken. De vraag rijst dan waarop deze burgers nog zitten te wachten en waarop ze zitten te wachten. Zit men uit te kijken wat er met de Surinamers zal gebeuren die ingespoten zijn? Als er iets mocht gebeuren, zalmen dat te weten komen? Wat als straks de looptijd van de vaccins verloopt en burgers niet bereid zijn zich in te enten? Dit zijn namelijk vaccins waarvoor de burgers niet hoeven te betalen, het is gratis. Dit zijn bovendien nog vaccins die door India zijn geschonken aan Suriname. Wat als mensen straks de kat uit de boom kijken en wij de gratis vaccins weggeven aan buurlanden en mensen straks bereid willen zijn om de duurdere aangekochte vaccins te nemen…en daardoor een rush en een tekort ontstaat? Wat als straks een deel van de burgers meewerkt en een ander deel zich niet besmet en de ziekenhuizen en intensive care afdelingen bezet blijft houden waardoor de reguliere zorg onder druk komt te staan? En straks ook een overbelasting plaatsvindt van het medisch team van Suriname. Met andere woorden, kunnen burgers zonder consequenties weigeren zichzelf te beschermen en ziek worden, en dat gevaccineerde burgers op den duur daarvan de dupe worden door een tekort in de reguliere zorg? Er zal in het publieke debat een vervelende situaties ontstaan, wanneer straks een druk ontstaat, er tekorten ontstaan, mede omdat vaccins in het begin zijn geweigerd. In elk geval verdienen onze frontliniewerkers, de vrijwilligers, de service organisaties als Lions en het bedrijfsleven een puimpje voor een tweede weekend van offers en dienstbaarheid.       

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: