‘Wij zijn allemaal broeders en zusters van elkaar’

De dag van 21 maart is Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo brengt in verband met de VN-week van solidariteit tegen racisme en rassendiscriminatie de woorden van paus Franciscus in herinnering: “De paus roept ons op te erkennen dat we allemaal broeders en zusters voor elkaar zijn. Universele mensenrechten zijn gebaseerd op een aangeboren, universele, menselijke waardigheid. Ras gebruiken om ons van elkaar te scheiden, is een kunstmatige constructie die gebaseerd is op de leugen dat de ene groep op de een of andere manier superieur is aan de andere. Wij zijn geroepen om een wereldwijde cultuur van ontmoeting te creëren, waarin dialoog de weg is, onderlinge samenwerking de gedragscode is, en wederzijds begrip de methode”.

Rechten van de mens                                        

Na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) in 1948 was het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie de eerste van grote internationale afspraken over mensenrechten die door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen. Ze werd aangenomen in 1965 en trad in werking in 1969.

Rassendiscriminatie teistert de wereld

Helaas, tot heden blijft rassendiscriminatie de wereld teisteren, met veel slachtoffers van geweld en armoede in haar kielzog. Recente, wereldwijde gebeurtenissen hebben de aandacht gevestigd op de vaak brute gevolgen van racisme, zoals de dood van Afro-Amerikanen in politiehechtenis in de Verenigde Staten, etnische zuivering in Myanmar van de Rohingya-minderheid, rassendiscriminatie of geweld in Europa, uitbuiting van buitenlandse arbeiders uit arme ontwikkelingslanden in Saoedi-Arabië.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: