Donk en Stutgard wachten nu op datum uitspraak in kort geding opschorting mondkapjesplicht

Het kort geding dat Karel Donk en Ricky Stutgard tegen de Staat Suriname hebben aangespannen om de verplichting voor het dragen van mondkapjes te doen opschorten, is nu uitgeprocedeerd. “Op 16 maart 2021 hebben we de conclusie van dupliek en uitlatingsproducties schriftelijk ontvangen van de Staat. De Staat heeft daarbij nog een productie overlegd waarop wij weer mochten reageren.  Onze reactie, die vandaag (donderdag, red.) is opgestuurd, staat nu op de website. We verwachten nu dat de rechter een datum zal bepalen voor de uitspraak”, laat Donk via Dagblad Suriname optekenen. In de laatste reactie aan de rechter stellen Donk en Stutgard (eisers) dat de Staat Suriname (gedaagde) als onderbouwing van haar stelling als productie een advies van de WHO uit 21 augustus 2020 gebruikt betreffende het gebruik van mondkapjes voor kinderen. Het duo verwijst daarom naar uitspraken gedaan door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op 19 oktober 2020, waarin de bewindsman via de media opmerkt dat het dragen van mond-/neusmaskers voor kinderen onder de 12 jaar geen noemenswaardige voordelen heeft. “De nadelen zijn er veel meer. Kinderen kunnen zich moeilijk concentreren en door de hitte kunnen ze ook moeilijk ademen in de klas. Dit belemmert ook de gezondheid van het kind”, luidden de woorden van Ramadhin.

Mondkapjesplicht voor kinderen onder de 12 jaar pas afgeschaft na ontwikkeling klachten

Volgens Donk en Stutgard heeft de minister hiermee zelf enkele van de negatieve gevolgen van het dragen van een mondkapje voor de gezondheid van de mens aangetoond. “Jammer genoeg, pas na een 3-weken-durend experiment met schoolkinderen. Zoals van meet af aan is gesteld door verzoekers is gedaagde pas ertoe over gegaan om kinderen onder de 12 jaar vrijstelling te geven van het verplicht dragen van een mondkapje nadat de kinderen klachten ontwikkelden als gevolg daarvan. Verzoekers hebben verder laten zien in het verzoekschrift dat, behalve ademhalingsproblemen, er veel meer negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid van de mens op basis van wetenschappelijk onderzoek”, stellen de eisers.

Document WHO was al langer dan een maand beschikbaar

Voorts haalt de Staat volgens Donk en Stutgard in haar conclusie van dupliek aan dat na ongeveer 6 maanden uit onderzoek is gebleken dat kinderen onder 12 jaar het virus niet kunnen overdragen, dus kinderen onder 12 jaar zijn geen verspreiders maar kunnen wel dragers zijn. “Gedaagde verzuimt voor het gemak om precies aan te geven over welk onderzoek het gaat en de relevante passages te citeren. Het document van de WHO getiteld “Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19” welke als productie is overlegd door gedaagde dateert van dezelfde dag als de informatie op de website van de WHO, namelijk 21 augustus 2020, en zijn met elkaar in overeenstemming. Maar indien gedaagde dit document van 21 augustus 2020 heeft gebruikt als basis voor haar bewering dat “kinderen onder 12 jaar geen verspreiders zijn maar wel dragers kunnen zijn,” dan rijst natuurlijk de vraag waarom gedaagde kinderen onder de 12 jaar dan niet vanaf het opengaan van de scholen op 1 oktober 2020 vrijstelling heeft gegeven van de verplichting voor het dragen van een mondkapje. Immers, het document van de WHO was toen al langer dan een maand beschikbaar.”

Document WHO bevestigt enkele negatieve effecten van gezichtsmaskers

Volgens Donk en Stutgard bevestigt het document van de WHO op de koop toe op pagina 2 enkele van de negatieve effecten van gezichtsmaskers op de gezondheid, die volgens gedaagde niet zouden zijn aangetoond. Het is voor hen daarom meer dan duidelijk dat de Staat Suriname bij elke antwoord voor wat betreft dit onderwerp zich alleen maar verder in de nesten werkt en dat de werkelijke reden waarom gedaagde uiteindelijk kinderen onder de 12 jaar vrijstelling heeft gegeven van de mondkapjesplicht te maken heeft met de negatieve effecten ervan op de gezondheid. Zij blijven daarom van mening dat niet alleen kinderen onder de 12 jaar van de verplichting tot het dragen van een mond- en neusbedekking vrijgesteld moeten worden, maar iedereen c.q. elke burger die zich op het Surinaams grondgebied bevindt zou van deze verplichting vrijgesteld moeten worden. Vooral aangezien wetenschappelijk is aangetoond dat (medische/chirurgische/stoffen) gezichtsmaskers c.q. mond- en neusbedekkingen medisch niet effectief zijn, en integendeel zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: