Wit Santi biedt petitie aan vicepresident Brunswijk aan inzake gronduitgifte

Bewoners willen intrekking gronduitgifte Luchthavenbeheer

Een groep bewoners van de inheemse gemeenschap Wit Santi heeft donderdagochtend aan vicepresident Ronnie Brunswijk een petitie aangeboden, waarin ze een beroep doet op de regering om ‘ten spoedigste de gronduitgifte van de NV Luchthavenbeheer terug te draaien, garanties te geven voor de stopzetting van enige nieuwe grond- of concessie-uitgifte, schriftelijk vastgelegde afspraken over het delen in de voordelen van de internationale luchthaven, werkgelegenheid en bovenal de wettelijke erkenning van onze collectieve rechten conform de internationale standaarden zoals vastgelegd in het Kaliña en Lokono–vonnis’.

‘De regering zal met u praten’

Brunswijk bood de bewoners een luisterend oor en heeft toegezegd de kwestie te gaan bespreken met president Chandrikapersad Santokhi. ‘We betrekken ook deskundigen erbij om naar de problemen met Luchthavenbeheer te kijken. We gaan u heel binnenkort uitnodigen. Ik weet het, wanneer je jarenlang daar woont en op een of andere dag grond wordt afgepakt. De regering zal met u praten, we gaan kijken naar de status en waarom die grond is uitgegeven.’

Hoofdbasja Michael Swedo zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat grondenrechten niet zonder toestemming kunnen worden uitgegeven. ‘Als het goed is voor Wit Santi en voor het land dan zijn wij er niet tegen, maar het moet wel vooraf in overleg met onze gemeenschap gebeuren.’ In november vorig jaar waren de bewoners ook al met een petitie bij de vicepresident geweest, maar sindsdien is geen enkele actie ondernemen van de zijde van de regering. Brunswijk zei toen dat de regering binnen een jaar het grondenrechtenvraagstuk wil oplossen. ‘De regering dient rekening te houden met het traditioneel grondgebied van de inheemsen en dat moet afgebakend worden’, zei de vicepresident. Het dorpsbestuur van Wit Santi zou worden uitgenodigd voor een gesprek.

‘Regering geeft geen gevolg aan vonnissen’

In de donderdagochtend aangeboden petitie staat onder andere dat conform het Inter–Amerikaans Mensenrechtenverdrag het proces opgestart zal worden om een aanklacht tegen de Staat Suriname in te dienen. ‘De Staat Suriname is al sinds het Moiwana–vonnis van 2005, het Saramaka-vonnis van 2007 en het Kaliña en Lokono–vonnis van 2015 veroordeeld om de rechten van Inheemse en Tribale volken wettelijk vast te leggen, zodat dergelijke schendingen van onze rechten niet meer kunnen plaatsvinden. Aan geen van deze vonnissen is gevolg gegeven. Onze bestaanszekerheid en rechtszekerheid zijn in gevaar en we kunnen niet langer lijdzaam wachten op actie vanuit de regering.’ Volgens de bewoners heeft NV Luchthavenbeheer ‘op slinkse wijze grond toegewezen gekregen binnen het voorouderlijk grondgebied van de inheemse volken van deze regio’.

‘Nieuw aangelegde Highway nieuwe bedreiging’

Verder is in de petitie te lezen dat conform de internationaal erkende mensenrechten wordt geëist, ‘dat wij onze voorafgaande, weloverwogen, op basis van volledige informatie tot stand gekomen toestemming (“Free, Prior and Informed Consent”, FPIC) moeten geven voor dergelijke activiteiten, die op ons leven van invloed zijn’. ‘Regeringsleiders hebben ons daaropvolgend publiekelijk beledigd. In 2018 is een milieu-effectenstudie gedaan naar de invloeden van de geplande uitbreiding van de internationale luchthaven. We hebben onze constructieve bereidheid getoond om aan dit onderzoek mee te doen. Echter blijkt dat onze principiële bezwaren en voorstellen slechts terloops zijn meegenomen en er door het Nimos toch goedkeuring aan de uitbreiding is verleend, zonder dat fundamentele maatregelen ter bescherming van onze rechtszekerheid, inspraak in besluitvorming, en delen in de voordelen, zijn vastgelegd. Gesprekken met de NV Luchthavenbeheer, waarvan het meest recente in oktober 2019, waarbij er steeds vele mooie beloften werden gedaan, zijn steeds op niets uitgelopen.’

‘De nieuw aangelegde highway blijkt nu een nieuwe bedreiging te zijn geworden vanwege de (nieuwe of hernieuwde) grondaanvragen binnen onze voorouderlijk grondgebieden, en daar hebben ook andere inheemse gemeenschappen in deze regio mee te kampen.’ Na het aanbieden van de petitie hebben de bewoners van Wit Santi eindelijk een onderhoud in het vooruitzicht met president Santokhi, vicepresident Brunswijk en deskundigen en hopen ze op een blijvende oplossing voor het probleem van gronduitgifte in hun leefgebied zonder vooraf overleg met de inheemsen. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: