Jogi: “De boeren lijden enorm veel schade”

“Het is een jarenlange cultuur in dit land dat wanneer wij onder water zijn gelopen, wij dan pas rennen en beginnen te zoeken naar graafmachines om lozingen op te schonen. Dat moet nu anders. De boeren lijden enorm veel schade hierdoor”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi aan Dagblad Suriname. De volksvertegenwoordiger heeft afgelopen maandag in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vaste commissie Openbare Werken samen met enkele ressortraads- en districtsraadsleden van Saramacca en boeren een gesprek met minister Riad Nurmohamed gehad. Door de vele regenval van de afgelopen dagen zijn wegen onbegaanbaar geworden, terwijl landbouwarealen van boeren onder water zijn gelopen. Met Nurmohamed is daarom gesproken om in het vervolg altijd voorbereid te zijn op hevige regenval door alle sluizen, lozingen en pompgemalen in orde te hebben om het overtollig regenwater direct weg te lozen. Vanavond zal de minister persoonlijk in het Pomona-gebied zijn om samen met Jogi te praten met de boeren. Er zal ook gekeken worden naar mogelijkheden om andere gebieden te bereiken.

Ook Jogi heeft enkele duizend watermeloenen verloren

De VHP’er voert aan dat hij de bewindsman gevraagd heeft naar een werkplan voor wat betreft onderhoud van natte en droge infrastructuur. “De minister is dat nog bezig te bekijken. Wij hebben verder ook gesproken over zaken die specifiek Saramacca raken. Het heeft enkele dagen enorm hard geregend en we  kunnen de schuld aan niemand geven daarvoor, maar het regenen heeft enorme negatieve gevolgen gehad voor de boeren. Er is enorm veel schade voor de boeren. Er is heel veel schade op Damboengtong, Calcutta, Uitkijkpolder, Tijgerkreek West, Pomona en Wayamboweg”, benadrukt Jogi. De parlementariër, die zelf ook agrariër is, voegt eraan toe dat ook hij enkele duizend watermeloenen heeft verloren.

Landbouwpercelen worden slechts deels bewerkt

De boeren produceren onder enorm veel moeilijke omstandigheden. Volgens Jogi is de vergrijzing duidelijk te merken in de sector. “Een heleboel landbouwpercelen worden slechts deels bewerkt, omdat de inkomsten die men daaruit genereert vaak niet voldoende is. Zeker tegen de achtergrond dat de prijzen van inputs als gevolg van de stijging van de wisselkoers enorm zijn gestegen. Een zak mest kost dankzij het beleid van meneer Bouterse nu tussen de SRD 800 en SRD 850, terwijl een liter grammoxone nu SRD 55 kost. Daarom moet het Agrarisch Kredietfonds (AKF) komen om die agrariër te helpen. Wanneer je goedkoop geld kan lenen, dan kan je water uitpompen en bepaalde gewassen redden. Dan kan je ook een plantenkas bouwen die niet onderhevig is aan weer en wind”, aldus Jogi.

Duizenden extra arbeiders inzetten voor schoonmaak

De aanpak van infrastructuur moet structureel zijn. Jogi stelt voor om die duizenden arbeiders, die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen door OW en nu geen werk hebben, liever in te zetten om schoon te maken. “Ik heb 10 jaren lang de Uitkijk- en Erfpachtspolder via arbeiders van Milieubeheer laten schoonmaken. Nu zit het ministerie van ROS met 900 arbeiders in Saramacca en de mensen zitten hun duimen te draaien. Zet die mensen aan het werk”, aldus Jogi.

Door 2 pompgemalen bepaalde gebieden droog

Jogi vindt dat de problemen te verhelpen zijn. De Erfpachtspolder en het Jarikaba Wooncentrum hebben geen wateroverlast vanwege 2 pompgemalen, die het overtollig water kunnen wegpompen. Deze 2 pompgemalen zijn enkele jaren terug door inspanning en goed lobbywerk van Jogi gebouwd. “Die gebieden zijn dus droog, maar de wegen zijn wel slecht. Zeker de wegen in het Jarikaba Wooncentrum en het Uitkijkpolder. We hebben OW dus gevraagd om een openbare aanbesteding te houden. Nu begrijp ik dat er weer een nieuwe aanbesteding zal worden gehouden, omdat er een aantal zaken hebben afgespeeld die niet correct waren”, aldus Jogi.

Kanalen helemaal dichtbegroeid

Jogi is vooral niet te spreken over de toestand van kanalen en lozingen die helemaal zijn dichtbegroeid. “Sommige van de kanalen zijn helemaal dichtbegroeid en zijn nu als een soort mat. Zeker 18 kilometers lang, waardoor je zelf op blote voeten kan lopen zonder nat te worden. De kanalen in het Pomona-gebied zijn helemaal verstopt, waardoor overtollig water vanuit de zwamp achterin naar voren stroomt. Al het water moet via de andere bestaande kanalen dan ingang vinden naar de Saramaccarivier. Met de minister is gesproken om mogelijkheden te bekijken om het kanaal door te trekken naar de Saramaccarivier en daar een pompgemaal te plaatsen met aan weerskanten hoge en brede dammen, waardoor het water in het kanaal niet naar de percelen van de mensen stromen”, aldus Jogi.

Pompgemaal voor Pomona-gebied

Jogi heeft Nurmohamed voorgesteld om een klein pompgemaal in het Pomona-gebied te bouwen. Hoewel de bewindsman al vaker heeft aangegeven dat er geen geld is voor alle projecten, vindt Jogi dat het hier om een crisissituatie voor de boeren betreft. Hij zal daarom ook in het parlement bij de regering aandringen om toch wat uitzonderingen te maken, gezien de calamiteiten. “We gaan zelf met de president praten als het niet lukt, want de boeren lijden heel veel schade”, aldus Jogi.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: