Trial en error als politiek beleidsstrategie VHP+ regering een rijpe voedingsbodem voor irrationele acties

President recentelijk in de DNA: “Deuren naar potentiële Internationale Financiële bronnen gesloten voor Suriname vanwege geleden imagoschade”.

Deze trial en error beleid strategie  van de huidige Surinaamse regering Santokhi-Brunswijk, met duidelijke instortingsverschijnselen ondermijnt de “basis”, de Surinaamse  cultuur en verzwakking van de samenleving en /of de onafhankelijke  republiek Suriname.

Met als resultaat desintegratie en/of verergeren van het sociaal financieel economisch leven van de burgers. De nationale ontwikkeling is vrijwel in zijn geheel tot stilstand gebracht!

Het lijkt er veel op alsof op 25 mei 2020 de beslissingsmacht in handen is gelegd van personen die vervuld zijn met irrationele impulsen en ook fascistische karakteristieken (Surfin NV debacle). De Surinaamse samenleving is na overname van de macht door Regering Santokhi/Brunswijk in een tsunami van teleurstelling economische, maatschappelijke ellende terechtgekomen, die geen uit zicht geeft op een reële verbetering van haar maatschappelijk lot en die niet zelden leidt tot demoralisatie: een rijpe voedingsbodem voor irrationele acties.

Voor de duidelijkheid moet ik mij haasten te zeggen: Nu is het irrationele iets waardevols  in het mensenleven, let wel als het een drijvende kracht is tot het realiseren van rationele politieke en maatschappelijke doeleinden.

Het is echter een gevaarlijke impuls als het niet of onvoldoende is geïntegreerd in de structuur van de samenleving en dus de maatschappelijke orde desintegreert. In de schaduw van een samenleving die irrationele reacties niet kan integreren leven de mogelijkheden van ernstige maatschappelijke uitbarstingen (revolutie/oorlog).

Het is het Comité voor Modernisering en ook de Surinaamse samenleving opgevallen dat onze huidige regeringsautoriteiten met hun batterij van deskundigen en hun satelliet organisaties met fascistische karakteristieken gebruik maken van allerlei  ‘intellectuele constructies  om politiek anders georiënteerden kapot te maken met als uiteindelijk doel hun onkunde, het falend beleid en het onvermogen te camoufleren’.

De huidige Surinaamse president heeft nog geen maand terug gezegd; wij weten wat ons te doen staat en dat hebben we al eerder kenbaar gemaakt.

In deze fase willen wij met inachtneming van alle voorzichtigheid, meneer  de president (VHP), haar coalitiegenoten ABOP- NPS-PL en ook de batterij van deskundigen erop attenderen dat zaken in de abstractheid er heel mooi uitzien en ook vlot verlopen wanneer het zich afspeelt in de vergaderzaal. Helaas vergeet men bij de realisatie van alle beloften de dynamiek die in de mens verscholen ligt.

Let u wel op meneer de president, dat in de wereld van de verwerkelijking er erg veel variabelen/uitdagingen en zelfs veel meer zaken spelen dan men denkt.

Bij de selectie van instrumenten om de puzzel sluitend te maken er wel een grote mate van efficiëntie en effectiviteit aanwezig moeten zijn.

Het is begrijpelijk dat het niet altijd zal lukken om alle beschikbare of overweegbare instrumenten ten voordele te kunnen aanwenden; dit zou inefficiënt en mogelijkerwijs zelfs contra effectief zijn.

Zie in dit verband de actie van  onze huidige regering Santokhi/Brunswijk met zijn batterij van deskundigen op het internationaal financieel krachtenveld; de worst case scenario en de acties rond de obligaties zijn vastgelopen.

Zulks mede vanwege een zeer ernstige beperking en wel het niet bekend zijn met de protocollen m.b.t. internationale processen en/of onkunde. Wij begrijpen de teleurstelling maar des ondanks verwachten wij (het volk) ten minste een eerlijke rapportage van onze regeringsautoriteiten.

De door onze regeringsautoriteiten benoemde imago schade; is  vanwege het niet aflossen van de schuld bij Oppenheimer( fenomeen-bonus) door regering Santokhi/ Brunswijk ontstaan.

Zo hebben wij nu als resultaat de status van wanbetaler met als onontkoombaar gevolg een Downgrading dat betekent een negatieve kredietwaardigheid en verzwakking van de staat Suriname haar onderhandelingspositie op het internationaal financieel krachtenveld. Zie daar waarom de deuren op het financieel krachten veld gesloten zijn, voor onze huidige regeringsautoriteiten.

‘Geachte VHP-voorzitter, tevens president van Suriname; wanneer U politiek bedrijft, mag u zich niet houden aan uitspraken van dit moment, u moet in uw geheugen alle gevleugelde uitspraken die u doet bewaren zodat u het eens waar nodig weer naar boven kunt halen.

Indien dat wordt verzuimd, raakt u geklemd, want velen onthouden wat politici zeggen. De consequentie hiervan is dat dan het etiket aan u zal worden opgeplakt van onbetrouwbaar en /of onvermogen’.

Wie een kuil graaf voor een ander; valt er zelf in

Volk van Suriname; kijkt nu eens naar het beeld en etiket welke over ons land werd geschetst en opgeplakt, zoals onder andere:

1- Frustratie van: het Internationale terrorisme, dat wij Surinamers faciliterend bezig zijn.

2.-Artikel, dat ons land een corruptie faciliterend land is.

3.- In ons land de criminaliteit overheerst en de veiligheid niet gegarandeerd is.

4.-Dat ons land Suriname een drugsstaat is.

5.-Dat de economie van ons land door Drugs en zwartwerken in stand wordt gehouden.

6- Dat ons land sedert 1975 een failed state is.

Dit alles heeft alleen maar als doel ons land Suriname (imago) schade te berokkenen, te isoleren en van de wereld gemeenschap en van de economische financiële wereldkaart te doen verdwijnen (de gesloten deuren) om dan  ons volk letterlijk te doen verarmen.

Jammer maar, in deze fase zijn we beland enkel en alleen vanwege onnozelheid en/of onvermogen vanwege onze regeringsautoriteiten.

COMITÉ VOOR MODERNISERING.

E. CASTELEN.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: