Stutgard voorspelt ‘diploma-inflatie’

Voedseltechnoloog en universiteitsdocent Ricky Stutgard vindt het niet goed dat studenten normaal overgaan aan het eind van het studiejaar. Hij vreest dat het vinden van een baan voor deze groep studenten nogal problematisch kan worden. “Met de komst van het covid-19-virus op 13 maart 2020 is het onderwijs in Suriname volledig lamgelegd. Maandenlang hebben de jongeren van de verschillende onderwijsinstellingen geen onderwijs gekregen. Toen de scholen weer geopend werden, is er zeer gebrekkig onderwijs gegeven. Verschillende vakken werden niet verzorgd. Om de ontevredenheid bij ouders, studenten en leerlingen weg te werken, is ervoor gekozen om de verschillende tentamens te vergemakkelijken en de overgangsprocedures te versoepelen.” Stutgard zegt dat alhoewel er toen gezegd werd dat met onlineonderwijs gestart moest worden, studies hiervoor, in welke mate het Surinaams onderwijs hiertoe in staat was, ontbraken. Hij vindt verder dat ook in het nieuwe schooljaar 2 dagen onderwijs per week niet voldoende is voor de leerlingen. “Als het zo door blijft gaan, zal een mulodiploma op het niveau van een glo-certificaat zijn”, merkt Stutgard op. “Werkgevers zullen eerder kiezen voor afgestudeerden van voor de covid-periode”, voorspelt de docent. Hij ziet een waardedaling van diploma’s in het verschiet.

“Niet blijven zitten, zal luie leerlingen en studenten tot gevolg hebben”, laat Stutgard weten. “Onze jongeren worden in een kunstmatige, onechte wereld gestopt en het gezegde ‘hard werken loont’, zullen ze niet begrijpen. “Wie een vervolgstudie wil doen in het buitenland zal zwaar getoetst worden en ik verwacht dat slechts studenten van particuliere scholen die uitdaging zullen aankunnen”, aldus Stutgard. Hoe het ministerie van Onderwijs hiertegen aankijkt, kan nog niet concreet worden weergegeven, omdat intern wordt nagegaan hoe met deze situatie moet worden omgegaan, laat een topper weten. “Covid is ons overkomen en we gaan na wat een gepast antwoord op deze nieuwe situatie is.” De topper laat weten dat binnen afzienbare tijd de minister hierop zal reageren.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: