Roy Bhikharie: “Basisonderwijs heeft doorgroeimogelijkheden nodig en geen afschaffing toets”

“Educatief onverantwoord, psychologisch onverantwoord en maatschappelijk onverantwoord”, zo typeert de PVP-leider Roy Bhikharie de visie van de Onderwijsminister Marie Levens om alle kinderen op de basisscholen door te laten stromen naar het volgend leerjaar. Zoals de minister in januari heeft gesteld, zal geen enkel kind afgewezen worden. Vanaf dit jaar geldt dat er op de basisscholen geen glo-toets meer gemaakt wordt. De muloschool dient daarbij als brugklas en wordt behalve met de A- en B-richting uitgebreid met een C-, D- en E-richting. De minister is van mening dat men in Suriname niet durft om alle bloemen te laten bloeien terwijl iedereen een kans verdient om zich te ontwikkelen. Zij is bezig hervormingen te implementeren in het basisonderwijs. Haar visie is dat kinderen van 13 en 14 jaar niet meer vastzitten op de basisschool door 2 tot 3 keren te doubleren. Net als in Nederland mogen kinderen in Suriname rechtstreeks doorstromen naar het volgend leerjaar, zonder dat de kwaliteit inboet.

Demoraliseren van kinderen

“Het is een totaal verkeerde aanpak want in feite ben je bezig de leerlingen te demoraliseren. Op deze manier leert een kind dat je niet hoeft te studeren want je kan moeiteloos een diploma krijgen. Dit is educatief onverantwoord, psychologisch onverantwoord, en maatschappelijk onverantwoord”, accentueert Bhikharie in gesprek met Dagblad Suriname. Naar zijn mening is het bovendien evenmin rechtvaardig naar leerlingen toe die wel aan strenge overgangsnormen moesten voldoen. Bhikharie vindt het onterecht om Suriname met Nederland te vergelijken. “Gaan we nu het niveau van Nederland vergelijken met die van Suriname? Hebben wij zelfredzaamheid? Leren we zelfstandig? Hebben we die attitude? We nemen klakkeloos dingen over met alle gevolgen van dien.”

Oplossing

De PVP-leider is van mening dat indien minister Levens op dezelfde voet verder gaat Suriname zal afstevenen op verdere chaos en zelfs het stimuleren van de “criminele brein” door kinderen te belonen voor niet geleverde prestaties. Als de aanpak van de minister incorrect is, op welke manier zou de minister dan te werk moeten gaan? Volgens Bhikharie ligt de fout niet bij kinderen van 13 en 14 jaar die nog op de basisschool zitten, maar de fout ligt in het curriculum dat op het glo geen doorgroeimogelijkheden biedt. Pas op de mulo kan een kind een keus maken welke richting op te gaan, die keus moet al op de basisschool geboden worden. Bhikharie benadrukt: “Het onderwijscurriculum is bedoeld om talent te ontwikkelen en niet om met een diploma rond te lopen. Als blijkt dat een kind in de tweede of derde klas meer artistiek is of een kind is alleen goed in rekenen, dan moet je doorstroommogelijkheden bieden. Die doorstroommogelijkheden zijn niet goed geregeld, daarom faalt het onderwijs.” Met het onderwijsbagage wat Levens heeft, vindt Bhikharie het teleurstellend dat de minister bewust of onbewust de verkeerde kant opgaat met het onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!