Oprichter Prison Fellowship Suriname over terugkeer veroordeelden in de samenleving

De oprichter van Prison Fellowship Suriname (PFS), Gerold Brandon, vertelt dat een organisatie om gevangenen voor te bereiden op de terugkeer in de maatschappij nodig is in ons land. De organisatie Prison Fellowship International werd in de Verenigde Staten opgericht door Chuck Colson vanuit het besef dat misdaad een moreel probleem is. In 2019 verscheen een boek van de hand van Brandon, getiteld ‘Alleen bij God mogelijk’, waarin staat vermeld dat criminaliteit een probleem van denkwijze en mentaliteit is. “De criminele manier van denken moet veranderen.” De vraag wordt dan ook expliciet gesteld wie kan misdadigers helpen zich te bevrijden uit hun vicieuze cirkel van criminaliteit? Naast het bezoeken van gevangenen worden ook contacten onderhouden met familieleden. Een netwerk van vrijwilligers zorgt voor de verspreiding van leesmateriaal en de bijbel, terwijl op hoogtijdagen de gevangenen in de gelegenheid worden gesteld om een bijdrage daarin te hebben. Brandon vertelt dat de covid-19 situatie invloed heeft op de activiteiten. Momenteel gaat hij alleen nog naar Duisburglaan.

“Door deel te nemen aan een dergelijke organisatie doe je ook internationale kennis en ervaring op.” Het belang van deze organisatie voor Suriname is dat mensen die een misdaad hebben gepleegd, door het evangelie worden teruggebracht in de maatschappij. “Als een ouder in de gevangenis terechtkomt dan is het gezin ontwricht. Vooral als het langdurig is, kunnen gezinsleden radeloos zijn. Vanuit de organisatie kan bijstand verleend worden om de terugkeer in het gezin te vergemakkelijken.” Brandon laat er geen twijfel over bestaan dat de organisatie de gevangenen stimuleert om voor het Christelijke pad te kiezen. Vermeldenswaard is dat de inrichting rond de Kerstperiode aan PFS kan doorgeven welke de meest behoeftige gezinnen zijn. Deze komen dan voor een voedselpakket in aanmerking. Brandon laat weten dat hij regelmatig nog mensen tegenkomt op straat die hij heeft begeleid. Veel contacten zijn blijvend. “Er zijn zelfs mannen en vrouwen, die leidinggevende posities in kerken hebben weten te vervullen”, vertelt de oprichter van PFS tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: